کلیپ‌هایی که مشاهده می کنید سحرگاه روز چهارشنبه ۱۶ مردادماه ۹۸ قبل از طلوع آفتاب، در زندان رجایی شهر کرج، از بیرون سوله اعدام زندانیان که هر چهارشنبه تکرار و تکرار می‌شود، گرفته شده است.
این کلیپ که بدست کانون حقوق بشری نه به زندان – نه به اعدام رسیده، نشاندهنده آماده‌سازی‌ها و اجرای حکم اعدام ۵ زندانی متهم به قتل در روز چهارشنبه ۱۶ مردادماه ۹۸ است. نام چهار زندانی شامل مجید عربعلی، محمدرضا شکری، حسین پنجه‌مریم و یوسف ذاکری که در این صحنه به دار آویخته شدند بدست ما رسیده است و متاسفانه از مشخصات نفر پنجم اطلاعی در دست نیست.
در صحنه و محل اعدام، معاون دادستان تهران شهریاری، رئیس زندان عزیزی و دیگر مسئولان زندان حضور دارند. علاوه بر این جهت مشروعیت بخشیدن به این جنایت سبعانه، شماری نیز تحت عنوان شاکی جهت انداختن مسئولیت جنایت بردوش آنها به انتظار و تماشا ایستاده اند.
چند زندانی محکوم به اعدام به داخل سوله منتقل شده اند. فرد عمامه‌بسری که در صحنه حضور دارد، دستور اجرای حکم را می دهد و به جنایت به اصطلاح مشروعیت شرعی!!! می دهد.
افرادی که در صحنه مشغول صحبت با وی مشاهده می شوند، رئیس زندان عزیزی و معاون قضاییه زندان ناصر سیگارودی هستند. معاون عزیزی نیز در صحنه حضور دارد.
حکم اعدام زندانیان یکی یکی در سوله اجرا می شود. پس از اجرای حکم اعدام، یکی از زندانیان که حکم وی اجرا نشده، اما شبی را در انتظار اعدام به سر برده، درهم شکسته و وحشت‌زده به بیرون سوله آورده می شود.
ماشین یخچالداری جهت انتقال اجساد به محل آورده شده است. فردی که پیراهن سرمه ای به تن دارد «ولی محمدی» است. او و فرد دیگری به نام «باقری» که مأمور اجرای حکم اعدام هستند، پس از اجرای حکم اعدام از سوله بیرون آمدند.
مردی که کت و شلوار آبی پوشیده است، شهریاری دادستان تهران و مرد کت و شلوار مشکی عزیزی رئیس زندان هستند. رئیس حفاظت محمدی و تعدادی درجه دار نیز در این صحنه حضور دارند.
پس از اجرای احکام اعدام، مسئولان زندان همچون انجمن کفتاران گرد هم آمدند تا روزی را که با شقاوت و نامردمی آغاز کردند، با سرکوب بیشتر زندانیان به شب برسانند.
پرسش اصلی این است که این مردان بر اساس کدام عدالت و قانون به چوبه های دار سپرده شدند؟ چه کسی فریادرس دیگرانی است که در انتظار حکم اعدام در «چهارشنبه» های بعدی زیر تیغ ستم هستند.
اگر قرار است قاتلان به چوبه‌های دار سپرده شوند، در این حاکمیت ستمگر که تنها در چند ماه، ۳۰ هزار شقایق سرخ را بیگناه سلاخی شدند، قاتلان وابسته به نظام چه حسابی را پس خواهند داد؟ وای اگر از پس امروز بود فردایی…!
آنچه بسیار روشن و گویا است این که اعدامهای بی رویه و فراقانونی در ایران ابزاری برای سرکوب و خفقان ۴۰ ساله است تا سرپوشی بر ۴۰ سال کشتار، غارت، دزدی و فساد نظام ولایت فقیه باشد.

به کانال نه به زندان نه به اعدام در تلگرام بپیوندید
https://t.me/NoToPrisonNoToExecution

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)