۱-
کات وناکات ته نانه ت هه مووکات
وشه. شتیک. مه ترسی دار ده بیت
-داعیش
-ب ۵۲
-سیاه برین
-په هباد
-جورج ده بلیو بوش
به رله وه‌ی کهcNN هه واله که‌ی بلاو کاته وه
له میشک دا ده ته قیته وه
………………………………………………………
۲-
به کات ژمیر
هیچ متمانه یه ک نی یه
خوت قورمیش که
له خه و هه ستانت
پیشکه ش به کات ژمیره که که
……………………………………………………….
۳-
دره خت نه یپرسی
؟ Wher ayr you from
وه من ماندوو بوونم
له ژیر سیبه ره که‌ی راخست
………………………………………………………..
۴-
بالنده
به گوی‌ی دارستانی بی خه و دا
گورانی لایه لایه‌ی ده چری
………………………………………………………….
۵-
زه وی هیزی راکیشانی هه یه
بو هه موو «ته نه کان»
ته نیا یه که‌ی
سه رنج راکیش تره.
…………………………………………………………
۶-
چه تریک
بوبارانی پیکه نین
تاکوو گیژه لوکه‌ی گالته جاری
له نیو چاوانی بلندی تاشه به ری خوشه ویستی تیپه ری
………………………………………………………………..

هادی ابراهیمی رودبارکی (نشسته در تصویر) و خالد بایزیدی (دلیر)

۱-
گاه وناگاه اصلاهمه گاه
واژه. شئی‌ای خطرناک می‌شود
-داعش
-ب ۵۲
-سیاه زخم
-پهباد
-جورج دبلیو بوش
پیش ازآنکه cNN خبرش راپخش کند
درذهن منفجرمی شود
……………………………………………………
۲-
به ساعت
هیچ اعتباری نیست.
خودت را کوک کن
بیداری‌ات را
به ساعت هدیه کن.
………………………………………………………
۳-
درخت نپرسید
؟ Wher ayr you from
ومن خستگی‌ام را
زیرسایه‌اش پهن کردم.
…………………………………………………….
۴-
پرنده
به گوش جنگل بی خواب
ترانه‌ی لالایی می‌خواند.
……………………………………………………….
۵-
زمین جازبه دارد
بااین همه «تن ها»
تنهایی‌اش
جذاب تراست
………………………………………………..
۶-
چتری
برای باران خنده
تاگردباد سخره
ازپیشانی بلندصخره‌ی عشق گذرکند.
……………………………………………….

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)