مردم آزاده ایران ،


دولت جهل و جنایت اسلامی ایران کارگرانی را که بر علیه صاحبان سرمایه و قدرت حاکمه شورش و اعتصاب کرده بودند را زندانی کرده و می خواهد محاکمه کند “ کارگرانی که نان ، کار ، آزادی ، اداره شورایی“ از جمله خواست های به حق انان بوده است.

کارگرانی که قرار است به جرم این خواسته های اولیه یک زندگی انسانی، در بیداد گاه دولت اسلامی ایران در روز سوم اگوست ، شنبه ۱۲ مرداد محاکمه شوند.

این عدالت خواهان را در بیدادگاه شان محاکمه می کنند زیرا که این دولت است که نان محرومان را می دزد،

زیرا این دولت است که مخالف آزادی است،

زیرا این دولت است که در ضدیت با شوراهای کارگری و مردمی است.

ما انارشیست ها بر اساس نظرات «باکونین» بر ضرورت شوراها در محل کار معتقدیم که، کارگران باید در محل استثمار، یعنی در کارخانه مبارزه کنند.کارخانه محل مبارزه و جایی است که ساختار پایه ای تشکل کارگری و شوراهای کارگری بوجود می اید .

دولت اسلامی ایران به یاد بیاورد آن شعاری را که از سوی کارگران هفت تپه داده شد ه است : نه حاکم نه دولت ، نیستند حریف‌ِ کارگر!

دولت اسلامی ایران بداند که این موج خروشانی که به میدان امده است دیگر بر گشتنی نیست.

بداند فرودستانی که دست به دست هم داده با فریاد “نان کار ازادی” زمین خیابان ها در زیر پایشان به لرزه در آمده تا کأخ هایشان را بر سرشان خراب نکنند دیگر به خانه بر نخواهند گشت .

بداند که معلمین و دانشجویانی که با کارگران پیمان اتحاد بسته اند دیگر سکوت نخواهند کرد !

بداند که ما آنارشیست ها نیز همواره در کنار کارگران ،محرومان و مردم ازادیخواه خواهیم ماند تا دولت شان را ساقط کنیم .

دولت جمهوری اسلامی بداند که اگر فعالین کارگری آزاد نشوند این مردم به پا خواسته خود درب زندان ها را خواهند گشود و زندانیان سیاسی عقیدتی را آزاد خواهند کرد.

همچنین ما انارشیست ها با شرکت خود در اکسیون هایی که در اعتراض به این بیدادگاه و در حمایت از کارگران زندانی هفت تپه ، نشریه گام ، فعالین کارگری بازداشت شده گان اول ماه مه در هر کجا ی جهان صورت می گیرد حمایت و پشتیبانی خود از کارگران را اعلام می داریم .

سرنگون باد حکومت اسلامی ایران و برقرار باد جامعه خودگردان شورایی!
زنده باد آزادی!
چهارشنبه ۹ مرداد ۱۳۹۸

اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)