دولت و ارتش ترکیه در میان سکوت کر کننده رسانه‌ای جنگ گسترده‌ای را در کردستان عراق آغاز کرده است و نه تنها مردم را قتل عام کرده بلکه سیاست زمین سوخته را دوباره پیاده کرده است، در این میان حزب بارزانی در همکاری و همدستی با ترکیه به هیات بین‌المللی صلحی که قرار بود به کردستان عراق برود اجازه ورود نداد.

بهرام رحمانی در این گفتگو بیش‌تر توضیح می‌دهد.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)