به‌جای مقدمه

اول : متن پیش رو مناظره‌ای کتبی و نقد اندیشه‌ای است که در متن «امتناع از کار و آتونومیسم» به آن استناد، و به پیروی از آن، نتایجی استخراج می‌شود. متن حاضر فقط تلاش دارد مرزهایی را معرفی کند که بستر اندیشگانی آن متن در نهایت به آن‌ها برخورد خواهد کرد و نشان دهد که فراتر رفتن از آن‌ها در پراتیک ممکن نیست؛ همچنین امیدوار است دری به سوی گفت‌وگوی انتقادی باز کند. انتخاب عنوان این مقاله به‌هیچ عنوان از روی عداوت نیست، بلکه با وجود زبان تلخش، قصدی جز هم‌اندیشیِ انتقادی  ندارد.

دوم: از آن‌جایی که «مارکسیسم ایتالیایی» (به نقل از متن) را روایت ایتالیایی «فرنچ تئوری» می‌دانم که در اساس بر بسترهای نظری یک گفتمان مشترک استوارند و نظریه‌پردازان‌شان نیز درک مشترک، همگون، پیوستگی و هم‌پوشانی با یکدیگر دارند، بستر نظری نقد خود را بر بستر نقدهای رفیق هوشنگ سپهر در نشریه‌ی شماره ۳ «در دفاع از مارکسیزم» استوار کرد‌ه‌ام و در این‌جا به نکاتی از نوشته‌ی او زیر عنوان «تئوری انتقادی: بررسی انتقادی چپ نو» ارجاع خواهم داد.

سوم : میان‌تیترهای نوشته‌ی پیشِ رو فقط مطابق با تیترهای میانی مقاله‌ی اصلی انتخاب شده است و دلیل دیگری برای انتخاب این تیترها وجود ندارد.

چهارم : متن پیش رو تا انتهای بخش ۳ با همیاری و انتقاد های صمیمانه رفقای سایت نقد؛ ادیت و ویرایش شده است. تنها اختلاف نظر بر سر شیوه نگارش و انشای متن میان ما سبب شد که در تصمیمی دوطرفه این متن در سایت نقد منتشر نشود و همینجا از آن رفقا بابت اجازه انتشار این متن در رسانه ای دیگر کمال سپاس و قدردانی را دارم.

این مقاله را با کلیک روی تصویر زیر دریافت و مطالعه کنید:

 

 

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)