احمدی نژاد روز گذشته به سمنان رفت. شهری که زادگاه اوست و قاعدتا باید مورد استقبال پرشورتری نسبت به سایر جاها قرار گیرد. به دلایلی که هنوز معلوم نیست، مردم را از ادارات و مدارس و روستاها جمع نکردند تا «استقبال خودجوش مردمی» را به رخ بکشند. نتیجه این خیابان های خالی بود.

آیا این پیش درآمد انتخابات پرشوری است که دو ماه دیگر قرار است برگزار شود؟

و این هم بهترین تصاویری که منتشر کرده اند:

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)