این فیلم  روز گذشته هنگام مداوای مردم آسیب دیده از زلزله شهر شنبه در بیمارستان سلمان فارسی بوشهر ثبت و ضبط شده است.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)