زندانی سیاسی زندانی آزاد باید گردد.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)