دوستان و هم میهنان ارجمند

اینجانب در هلند تحت شکنجه الکترونیک (با ارسال امواج شکنجه کننده از راه دور) و دسیسه و توطئه وزارت سخیف اطلاعات قرار دارم.
جدیدا” وزارت تروریستی اطلاعات از طریق تکنولوژی کنترل الکترونیکی ذهن و میکروچیپ ایمپلنتهای (فرستنده – گیرنده های بسیار ریز) کار گذاشته شده در سر و مغزم صدای اینجانب را ایجاد و تقلید می کنند و ماموران و دو تن از اجیرشدگان این وزارتخانه که بر علیه اینجانب به هلند اعزام شده اند را واداشته اند تا با فایلهای گفتگوهای خودساخته با صدای جعلی که چون توسط تکنولوژی کنترل الکترونیکی ذهن و میکروچیپ ایمپلنتها در سر و مغزم این صدا ساخته میشود؛ شبیه صدای خودم می باشد؛ با اتهام زنی غیر انسانی و ناجوانمردانه و دروغ و افترای مزاحمت تلفنی به اینجانب اقدام به شکایت نموده اند تا برای اینجانب مشکلاتی را بوجود آورند که کمترین آنها عدم امکان درخواست دادن برای اخذ تابعیت برای مدتی طولانی می باشد. اینان صدای اینجانب را از طریق تکنولوژی یاد شده ایجاد و تقلید می کنند و هر چقدر دلشان بخواهد با آن صدا بر علیه اینجانب دروغهای شیطانی گفته و ضبط می کنند و به دادگاه و پلیس و اداره مهاجرت هلند ارائه می دهند و به دروغ ادعا می کنند که با آنها تماس گرفته ام و مزاحم شده ام و از این طریق آنان صدای [جعلی] مرا ضبط کرده اند.
از آنجا که ماه پشت ابر نمی ماند؛ حقیقت بالاخره آشکار می شود. زمستان می رود و رو سیاهی به زغال خواهد ماند.
زنده باد آزادی؛ نابود باد حکومت جهل و جور و جنون و جنایت

پاینده ایران
مهندس شاهین میر محمد حسینی – هلند

https://bit.ly/2I1lmak