می‌خواهید کیفیت خدمات عمومی را در شهر و محله‌تون پایش کنید؟ این راهنمای جیبی به دردتون می‌خورد:

راهنمای جیبی – پایش کیفیت ارائه خدمات عمومی

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)