مصاف کار – سرمایه، جایگاه شورا و کنترل کارگری
[دفتر سی و سوم]

 

فهرست مطالب:
– یادداشتی بر این دفتر – بیژن هدایت
– جنبش شورایی کارگران، عظیم­ترین حلقه­ ی مبارزه­ ی طبقاتی در تاریخ!- ناصر پایدار
– “در چشم غم­زده، اشکی نیست!” – هاینریش هاینه
– تجربه­ ی شوراهای کارگری در ایران؛ آن­چه بودند، آن­چه باید باشند! – بیژن هدایت
– شوراهای کارگری، نمونه­ های اولیه ­ی سازمان­دهی کُل ساختار اجتماعی در جامعه­ ی سوسیالیستی – مصاحبه ­ی “جی.جی. لبل” با “پل ماتیک”- مترجم پرویز قاسمی
– “رئیس”, نبشتهء ژاک پره­ور, ترجمه: لیلی گلستان

دفتر “نگاه” می ­پرسد: جنبش کارگری و راه­کارهای پیش­روی در مبارزه علیه سرمایه ­داری

علی مبارکی
سعید رهنما
رضا مقدم
بهرام دزکی
اسد گلچینی
محسن حکیمی

“راه دوزخ”, نبشتهء “برت وارد”, برگردان: احمد کریمی حکاک
جنبش آگاه طبقه ­ی کارگر و کنترل کارگری واحدهای کار – حسن عباسی
دموکراسی اقتصادی یا کنترل کارگری؟! – نازنین و یامین
کنترل کارگری، از آن چه نیست تا آن چه هست! – نازنین و یامین
“آغاجاری” – سعید سلطانپور
پرونده ­ی ویژه: سرمایه ­داری، کنترل کارگری، خودگردانی، خودمدیریتی و…
کارخانه بدون کارفرما: تجربه­ ی خودگردانی کارگری در آرژانتین – ماریا تریگونا – ترجمه: مرتضی مختاری
تجربه­ ی کنترل کارگری در شرکت تعاونی موندراگون اسپانیا – «کانون مدافعان حقوق کارگر»
کنترل کارگری توسط کارگران شیلی در حکومت خلقی آلنده – «کتاب جمعه»
برای کودکان کار – یوسف صدیق (گیلراد)
برگی از تاریخ جنبش کارگری در ایران: سندیکای قندریز و شکلات سازی تهران
بازداشت شدم + نخستین شماره­ ی نشریه ­ی اینترنتی «گام» – دیکریشن

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)