خانم تهمینه میلانی، کارگردانِ سینما و از سلبریتی‌هائی که تنور انتخابات را به سود کسانی چون روحانی گرم می‌کنند، نمایشگاهی برپا می‌کند با تابلوهائی که آشکارا تقلبی و دزدی است و نشانه ناآشنائی او با مقدمات ابتدائی نقاشی. رسوائی چنان زشت است که اعتراض بسیار برمی انگیزد. از جمله گروهی از نقاشان، دانشجویان و هنرجویان نقاشی و .. با تجمع در برابر «نمایشگاهِ تقلب» اعتراض می کنند. خانم میلانی، که ادعای دفاع از آزادی بیان و دموکراسی هم دارد، در برابر انتقاد به شیوه‌ی حکومتی «النصر بالرعب»ـــ در جمهوری اسلامی ترساندن برای خفه کردن ـ متوسل شده و به دادگاه شکایت می‌برد و دادگاه در گام نخست «مهیار بهرام‌اصل»، دانشجوی نقاشی را به اتهام «توهین به تهمینه میلانی به ۳۵ ضربه شلاق» محکوم می کند.

چنان که پیدا است دادگاه انتقاد از تقلب و دزدی آثار هنری را «توهین» به دزد تلقی کرده است!.

✍️این برای نخستین بار در تاریخ ایران است که کسی به اتهام انتقاد از نمایشگاه نقاشی به شلاق محکوم می‌شود. این پیروزی، که در تاریخ ثبت خواهد شد، بر خانم میلانی مبارک

✍️این حکم لابد «برهان قاطعی» است بر اصالت تابلوهای دزدی شده خانم میلانی.
برهان قاطع؟

به روزگاری که حسن صباح اسماعیلی قدرت داشت متکلمی مشهور به نام فخر رازی از منتقدان اسماعیلیه بود و از جمله بر منبر می گفت اینان « برهان قاطعی بر حقانیت خود ندارند». روزی یکی از فدائیان اسماعیلیه در خلوت کاردی تیز بر گلوی او نهاد و گفت این برهان قاطع ما است و… فخر رازی از آن پس در باب اسماعیلیه سکوت کرد.

یکی از شاگردان از او پرسید مگر در اصول عقاید استاد در باب اسماعیلیان تغییری حاصل شده است؟ فخر رازی گفت آریً! که برهان قاطع آن‌ها را دیدم.

#فرج_سرکوهی

#تهمینه_میلانی #سرقت_هنری #شلاق

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)