پیش‌تر در وب‌سایت امنیت اینترنت کنش‌تک درباره افسانه‌های امنیت دیجیتال خوانده‌ایم. باورهای اشتباهی که در نهایت منجر به افشای اطلاعات و به خطر افتادن حریم شخصی آنلاین و امنیت سایبری ما می‌شوند. متاسفانه کاربرانی هستند که از ساده‌ترین راه‌ها در این مقاله نیز به باورهای اشتباه امنیت اینترنت اشاره می‌کنیم.

ادامه این مطلب را در لینک زیر بخوانید:

باورهای اشتباه امنیت اینترنت

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)