خیلی از مسائل ریشه محلی دارد و در سطح محلی هم قابل حل است. با جنبه‌های محلی (شهر و روستا) حکومت در ایران بیشتر آشنا شوید:

پیش‌درآمدی بر اداره امور در سطح محلی در ایران (شوراهای شهر و روستا)

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)