خیلی از مسائل ریشه محلی دارد و در سطح محلی هم قابل حل است. با جنبه‌های محلی (شهر و روستا) حکومت در ایران بیشتر آشنا شوید:

پیش‌درآمدی بر اداره امور در سطح محلی در ایران (شوراهای شهر و روستا)

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)

این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر می‌کنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و می‌خواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com