«در پشت چشم های له شده» یادی از مرجان اهورایی، یکی از پناهندگان دگرباش تفییر جنسیت داده که در پی یک دوره کوتاه درمانی در ترکیه درگذشت.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)