ماگارت تاچر مهمترین زن سیاست مدار جهان غرب درقرن بیستم بود. او ورونالد ریگان رئیس جمهورامریکا دردهه هشتاد را پیامبران نئولیبرالیسم خوانده اند. تاچر با سیاست های بی سابقه انگلستان را دگرگون کرد ودشمنان زیادی داشت. برای گروهی او کسی است که با ایدئولوژی «بازارآزاد» توانست کمونیسم را شکست دهد وابرقدرتی مثل شوروری را متلاشی کند.
نکته مهم دیگر آنکه تاچر با اینکه اولین نخست وزیر زن درکشورش بود وبا لیاقت شخصی به این سمت رسیده بود هیچ علاقه ای به جنبش زنان نداشت وازفمینیست ها بیزاربود.

با این همه به گفته همکارانش خیلی خوب می توانست از موقعیت خود به عنوان یک زن در میان حلقه ای از مردان برای کسب قدرت بیشتر استفاده کند و به خوبی متوجه بود که همین زن بودن باعث می شود که مردان بیشترملاحظه اورا بکنند. اما وقتی که ریگان او را «تنها مرد واقعی در دولت انگلیس » خواند عصبانی شد و به او یادآوری کرد که یک زن است و تجمید ریگان را توهینی به خود می داند.

اغلب می شنویم که اگر زنان به قدرت برسند، برخورد بهتر وصلح آمیز تری با جامعه خواهند داشت. تاچرثابت کرد که زنان هم می توانند به اندازه مردان سیاست های خشن و راست گرایانه را به راحتی به پیش ببرند. تاچر بعد ازآنکه سندیکاهای کشورش را نابود کرد. دراختلاف ناچیزی با آرژانتین برسرجزایری درجنوب امریکا جنگ به راه انداخت وکلی برای خودش تاخت و تاز کرد. درآخرین سالهای عمرش با حمایت علنی از ژنرال پینوشه دیکتاتورشیلی سنگ تمام گذاشت و حسابی خودش را مضحکه عالم کرد.

گروهی ازمردم بریتانیا با شنیدن خبرمرگ تاچردرخیابان ها به رقص وپایکوبی مشغول شدند، وتنها چند دسته گل درکناردرخانه او گذاشته شد.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)

این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر می‌کنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و می‌خواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com