نواجنوب: برخی نیروهای امداد حاضر در مناطق زلزله زده شهرستان دشتی می گویند: به بازماندگان که همگی در فضای باز حضور دارند، درخصوص حضور حیوانات موذی و خطرناک نظیر مار و عقرب هشدار داده شده است.

با توجه به شدت زمین لرزه و حجم تخریب ها، پناهگاه جانداران خطرناکی نظیر مار و عقرب برهم خورده و ممکن است در نزدیک محل های تجمع حاضر شوند.

از این رو از افراد خواسته شده در محل های صاف و روشن تر حضور داشته باشند.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)