نواجنوب: برخي نيروهاي امداد حاضر در مناطق زلزله زده شهرستان دشتي مي گويند: به بازماندگان كه همگي در فضاي باز حضور دارند، درخصوص حضور حيوانات موذي و خطرناك نظير مار و عقرب هشدار داده شده است.

با توجه به شدت زمين لرزه و حجم تخريب ها، پناهگاه جانداران خطرناكي نظير مار و عقرب برهم خورده و ممكن است در نزديك محل هاي تجمع حاضر شوند.

از اين رو از افراد خواسته شده در محل هاي صاف و روشن تر حضور داشته باشند.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)