یک ماه پیش از قتل پوینده، سقف اتاق اجاره‌ای‌اش فرو ریخت و میز کار و کتاب‌هایش زیر آوار مدفون شد.

او در یادداشتی در مقدمهٔ کتاب”تاریخ و آگاهی طبقاتی” این فشارها را چنین بیان می‌کند:

“ترجمه کتاب تاریخ و آگاهی طبقاتی را در اوج انواع فشارهای طبقاتی و در بدترین اوضاع مادی و روانی ادامه دادم و شاید هم مجموعهٔ همین فشارها بود که انگیزه و توان به پایان رساندن ترجمهٔ این کتاب را در وجودم برانگیخت؛ و راستی چه تسلاّیی بهتر از به فارسی درآوردن یکی از مهم‌ترین کتاب‌های جهان در شناخت دنیای معاصر و ستم‌های طبقاتی آن؟ تا چه قبول افتد و چه در نظر آید.”
پوینده در ۱۸ آذر ۱۳۷۷ از منزل خود خارج شد و ۱۰ روز بعد، جسد وی در روستای بادامک شهریار پیدا شد. او ۳۶ اثر مهم ادبی، فلسفی و اجتماعی را ترجمه کرد.

 در میان آثار، فایل ترجمه‌ی کتاب “سودای مکالمه، خنده و آزادی” از میخائیل باختین را پیوست کرده‌ایم.

 

http://www.processgroup.org/single-post/2015/04/27/%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%8C-%D8%AE%D9%86%D8%AF%D9%87%D8%8C-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D8%AE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DB%8C%D9%86-%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D9%88-%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1-%D9%BE%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)