چند ماه پیش در گفتگویی، آقای مصطفی تاجزاده گفته بود، که آمادگی دارد تا با آقای ابوالحسن بنی صدر، مناظره کند. درپی این اعلام آمادگی، گروه دانشجویان مستقل و آزاد این پیشنهاد را با آقای بنی صدر در میان گذاشتند که با استقبال آقای بنی صدر مواجه شد.

پس از این اعلام که به صورت عمومی نیز بیان گردید، شخصی برای برگزاری این  مناظره با آقای بنی صدر تماس می گیرد، که آقای بنی صدر پاسخ می دهد که اولویت برای برگزاری مناظره با کانال دانشجویان مستقل و آزاد است، پس از این واکنش اقای بنی صدر کانال دانشجویان پس از مدت زمانی موفق به یافتن شماره همراه آقای تاجزاده گردید. پس از تماس با آقای تاجزاده، موضوع برگزاری مناظره با اقای بنی صدر از طرف کانال دانشجویان، مطرح گردید، که پاسخ آقای تاجزاده این بود: “در واتساپ با بنده هماهنگ کنید ” پس از بررسی معلوم گردید که آقای تاجزاده فاقد واتساپ می باشد و سپس از طریق اقای محمود دلخواسته پیامکی برای شماره همراه ایشان  ارسال گردید که متاسفانه پاسخی نداشت، تمامی پاسخ های بعدی کانال دانشجویان برای ارتباط با اقای تاجزاده بی پاسخ ماند، در همین حال آقای تاجزاده از طریق، رابط شخصی خود، در تلاش بودند که مناظره را از کانال اصلی خود منحرف نمایند .

پیشنهاد، ایشان به آقای بنی صدر این بود که ، اقای بنی صدر ابتدا مقاله ای در تحریم انتخابات بنویسد، و پس از پاسخ آقای تاجزاده، مناظره ای حول شرکت یا تحریم انتخابات برگزار گردد.

تلاش اقای تاجزاده برای تقلیل بحث از دوگانه “اصلاحات یا براندازی” به “شرکت یا تحریم انتخابات” ، در راستای نزدیک شدن انتخابات مجلس در اسفندماه ۹۸ ، قابل درک است.

به نظر می رسد که دیدگاه آقای تاجزاده از مناظره، نه آشکار شدن حقیقت و ایجاد فضایی برای عرضه داشته های فکری و نقد دربوته گفتمان، بلکه ایجاد فضایی برای فشار به مجموعه نظام در راستای امتیاز گیری می باشد، تا با این مناظره، چنین القا گردد که اگر فضایی برای حضور بیشتر اصلاح طلبان فراهم نگردد، کاهش آرا باعث قدرت گرفتن براندازان خواهد گردید.

خروج آقای تاجزاده از کانال یک مناظره آزاد و بدون سانسور سبب گردید تا اصل مناظره به کلی منتفی گردد.

امید است که آقای تاجزاده و دیگر دوستانشان در جبهه اصلاحات، بدانند که دوره شوآف با مناظره های کانالیزه و کنترل شده، مانند مناظره های نمایشی صدا وسیما که در یک قالب معین به دنبال تحکیم استبداد حاکم است به پایان رسده است.

ایران ازاد تنها برپایه گفتمان آزاد و بدون سانسور شکل خواهد گرفت.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)