آمنه ظاهرى سارى، ۲۰ ساله، زندانى در زندان سپیدار بند نسوان چند روزى است که از تورم حاد در بعضى از اعضاى بدنش رنج مى برد. پزشک درمانگاه زندان سپیدار گفته این زندانى بایستى در بیمارستان درمان بشود و علت تورم را مشخص نکرده است اما على رغم مراجعه خانواده و صادر کردن سه میلیارد ریال وثیقه توسط شعبه ۱۲ بازپرسى دادگاه انقلاب اهواز، مقامات قضائى و امنیتى از خروج او ممانعت مى کنند.

بستگان آمنه ظاهرى سارى مى گویند: وضعیت سلامتى او روز به روز وخیم تر مى شود و تا کنون دلیل این تورم مشخص نیست و نیازمند مراقبت فوری و مداوم پزشکی در بیمارستان است.

 آمنه ظاهرى سارى فرزند حطاب ساکن کوى علوى (حى الثوره)، فارغ التحصیل رشته حسابدارى است که صبح روز سه شنبه ۱۵ آبان ماه ۱۳۹۷ توسط اداره اطلاعات یک روز بعد از بازداشت برادر وپدرش بازداشت شده است. شعبه ۱۲ بازپرسى دادگاه انقلاب اهواز براى «حطاب ظاهرى سارى ۷ میلیارد»، «امین ظاهرى سارى ۷ میلیارد» و «آمنه ظاهرى سارى ۳ میلیارد» و همچنین در شعبه ۴ دادگاه انقلاب اهواز براى عضو دیگر این خانواده «على ظاهرى سارى ۳ میلیارد ریال» قرار وثیقه صادر کرده است. بستگان آمنه ظاهرى سارى مى گویند: وثیقه ۳ میلیاردى براى #آمنه را آماده کردیم اما دادگاه از آزادى او ممانعت کرده است.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)