وین ۲۴ مه ۲۰۱۹

قطعنامه اضطراری درمورد آزادی و محافظت از کارگران سندیکالیست در ایران

CCOO, CDLS, CGIL, CGT, CISL, CFDT, CSDL, DGB, UIL

چهاردهمین کنگره کنفدراسیون اروپایی اتحادیه های کارگری سرکوب تظاهرات در ایران در روز اول ماه مه، خشونت علیه مردم توسط پلیس، دستگیری و بازداشت ده ها تن از نمایندگان اتحادیه های کارگری مستقل ایران  را  به شدت محکوم می کند.

اتحادیه های کارگری اروپایی، به منظور تضمین آزادی رهبران سندیکالیست بازداشت شده و بطور کلی تر، برای آزادی های مدنی، سیاسی، اجتماعی و سندیکایی در ایران و تضمین تحقق واقعی آن ها، همراه با کاربست همزمان معیارها و مقاوله نامه های سازمان جهانی کار، اتحادیه اروپا و دولت های عضو آن را به اتخاذ اقدامات سیاسی و دیپلوماتیک علیه جمهوری اسلامی ایران فرامی خواند

علاوه بر این، کنگره چهاردهم یادآور می شود که خروج دولت آمریکا از برنامه جامع اقدام مشترک(برجام) که در وین در ۱۴ ژوئیه ۲۰۱۵ امضا شد، تهدیدی است برای صلح منطقه و فقط بر فشار بر حقوق کارگران و اتحادیه های کارگری در ایران می افزاید. اتحادیه های کارگری اروپایی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا می خواهند که برجام را حفظ کنند.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)