در سمینار آسیب شناسی درباره ترازنامه و چشم‌انداز جنبش  زن زندگی آزادی در تورنتو.

با تحلیل و تفسیر رویدادهای یکسال پس از خیزش انقلابی مهسا ژینا امینی، با اشاره به ظهور و رشد گرایش‌های راست افراطی  گفتم این گرایش آشکارا در تقابل با ایده همبستگی متکثر این جنبش تلاش کرد با مصادره به مطلوب کردن آن و تحمیل رهبری مورد نظر خود به آن، و آلترناتیو سازی در خارج از کشور، به جای حمایت از آن به سخنگوی آن بدل شود. حال آن که گذشته از سرکوب حکومتی، خوش بینی ها و برخی بلند پروازی های این جنبش و عدم پیوستن قشر خاکستری، راست افراطی نقش مهمی درخانه نشینی، تولید ترس و وحشت، پراکندگی و چند دستگی ایرانیان داشت و از آن همچون زهری برای دموکراسی و جنبش زن، زندگی، آزادی نام بردم. همچنین به دستاوردهای ملی و بین المللی این نخستین ابر جنبش نوین اجتماعی و “انقلاب زنانه” با خصلت اینترسکشونالیتی که الهام بخش نه تنها مردم ایران بلکه جهان شد، پرداختم.

 فیلم این سخنرانی:

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)