صبح روز بیستم اردیبهشت، رضا شهابی توسط جمع ده نفره فعالین و اعضای هیات مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد و با حضور همسر گرامی‌اش خانم ربابه در فردوگاه بین المللی تهران برای سفر به فرانسه بدرقه شد. این سفر، که به دعوت کنفدراسیون بین المللی عمومی کارگران فرانسه (س. ژ. ت) از رضا شهابی به عنوان نماینده سندیکای کارگران شرکت واحد برای شرکت در پنجاه و دومین کنگره س. ژ. ت از ۱۳ تا ۱۷ ماه مه انجام شد، اگر چه همچون سفرهای قبلی رضا شهابی و دیگر فعالین مستقل کارگری در خود بسیار ارزش بود اما از دو جنبه اهمیت بیشتری یافت. جنبه هایی که توجه بدانها برای گسترش و تعمیق مبارزه طبقاتی کارگران در دوره کنونی مهم است.

اول اینکه می‌دانیم سیر تحولات سیاسی و اجتماعی در ایران بویژه پس از خیزش دی ماه ۹۶ بطور فزاینده حول مبارزه طبقاتی پرولتاریا و بورژوازی متمرکز می‌شود. این یعنی اینکه نقش عظیم و دوران ساز طبقه کارگر هر چه بیشتر برجسته می‌گردد. گسترش شعار «نان، کار، آزادی» بهمراه طرح «آلترناتیو شورایی» و مطالبات آزادیخواهانه نظیر «لغو حجاب اجباری» که در مبارزات اخیر دانشجویی هوشیارانه در تمایز با اپوزیسیون دست راستی به میدان آمد، همه نشانگر اینست که مبارزات آزادیخواهانه و رهایی بخش جاری نه فقط علیه کلیت ارتجاع اسلامی سرمایه داری حاکم و علیه اپوزیسیون بورژوایی و ضدکارگری آن که در بارگاه کاخ سفید خیمه زده است، بلکه و دقیقا از همین رو حول مبارزه طبقاتی کارگران متمرکز می‌شود. بنابراین رشد فزاینده نقش محوری و تعیین کننده مبارزه طبقاتی کارگران در تحولات حاضر امر گسترش بیش از پیش همبستگی بین المللی کارگری با این مبارزه را عاجل و حیاتی نموده و این چیزی بود که رضا شهابی در سفر خود به نحو احسن و شایانی انجام داد.

دوم اینکه این سفر از لحاظ تاریخی در مقطعی رخ داد که از یکسو بحرانهای اقتصادی و سیاسی و اجتماعی و ایدیولوژیک موجود کلیت نظام سرمایه داری ایران و حاکمیت ارتجاع اسلامی آنرا در بن بست خرد کننده‌ای قرار داده است، و از سوی دیگر اپوزیسیون بورژوایی و ضد کارگر و شبه فاشیست آن با اتکا به قدرت مالی و نظامی امریکا برای اعمال حاکمیت خونین‌اش بر کارگران و زحمتکشان در ایران خیز برداشته است. همچنین تقابل این دو نیرو تهدیدات تباه کننده‌ای را بر فراز جامعه بحرکت درآورده است. از اینرو در این شرایط تنها پنجره امید واقعی زحمتکشان و ستمکشان بسوی رهایی و زندگی بهتر فقط می‌تواند مبارزه طبقاتی کارگران و گرد آمدن حول شعار «نان، کار، آزادی» و برقراری «آلترنلاتیو شورایی» باشد و باید بی وقفه تلاش نمود که چنین شود. لذا در سطح جهانی لازم است که در مقابل دو قطب ضد کارگری جمهوری اسلامی سرمایه و اپوزیسیون بورژوایی ایرانی-امریکایی، طبقه کارگر در ایران و متحدان طبقاتی‌اش یعنی جنبش‌های کارگری جهان را قرار داد. و این وظیفه دیگری بود که رضا شهابی در سفر خود بسیار مسئولانه به انجام رساند. معلوم شد که در برابر تقابل ویرانگر و جنگ افروزانه کنونی بین دو ارتجاع حاکم در ایران و در کاخ سفید، طبقه کارگر ایران با اتکا به متحدان طبقاتی‌اش در جهان برای اعمال آلترناتیو و راه حل رهایی بخش خود آماده می‌شود.

اگر چه این دو دستاورد مهم، یعنی گسترش همبستگی بین المللی با جنبش کارگری ایران و طرح صف مستقل کارگری در برابر تهدیدات ارتجاعی و جنگ طلبانه ایران و امریکا، حاصل تلاش‌های خستگی ناپذیر رضا شهابی در دیدارها و نشست‌ها و رایزنی‌ها بسیار وی با نمایندگان حاضر در کنگره و رهبران جنبش کارگرای فرانسه و با میهمانان کارگری از دیگر کشورهای جهان بود که گزارشات آنها در کانال تلگرامی سندیکای کارگران شرکت واحد منتشر شده است، اما این صدور «بیانیه مشترک دهها تشکل کارگری بین المللی در همبستگی با جنبش و فعالان کارگری ایران» * توسط نمایندگان تشکلات کارگری از دهها کشور جهان بود که این دستاوردها را گامهای بلندی به جلو سوق داد. واضح است که اینهمه حاصل زحمات بی دریغ و همکاری و همدلی فعالین کارگری مستقل ایرانی در فرانسه و فعالین س. ژ. ت و تشکل کلکتیو و شخص رضا است و باید به همه آنها دست مریزاد گفت و درود فرستاد.

سفر شجاعانه رضا شهابی به فرانسه آنهم پس از یورش ارتجاع حاکم به تظاهرکنندگان اول ماه مه در تهران و دیگر شهرها، بار دیگر نشان داد که طبقه کارگر ایران تنها نیست و با اتکا به حمایت بین المللی هم طبقه‌ای‌هایش در مقابل حکومت سرگوبگر می‌ایستد و به مبارزه خود تا رهایی قطعی ادامه می‌دهد.

اما دستگاههای امنیتی ارتجاع که در برابر این اقدام رضا شهابی و تحرک بین المللی وی مستاصل شده بودند هجمه کثیفی را علیه اعتبار وی و سفر و فعالیت‌اش در فرانسه براه انداختند. هجمه‌ای که با طرح اراجیفی از سوی همان دستگاهها در سایت اینترنتی فارس متعلق به سپاه پاسداران آغاز شد و توسط ارتش سایبری رژیم در رسانه‌های اجتماعی ادامه یافت. این هجمه کثیف که چیزی جز گسترش همان شکنجه‌های روانی فعالین در زندانها به عرصه فضای مجازی نیست و البته در همان رسانه‌های اجتماعی توسط مدافعین راستین جنبش کارگری افشا و بی آبرو شد، در همان حال نشان داد که فعالین مستقل کارگری و رضا شهابی‌ها در چه شرایط عمیقا سخت و پرهزینه‌ای مبارزه می‌کنند. اینان در میان فشارهای سهمگین فقر و نداری و بیماری و اذیت و آزار خانواده‌هایشان و دستگیری‌ها و بازداشت‌های پی در پی و تحمل توهین و تحقیر دایمی و شکنجه‌های فیزیکی و روانی و اکنون نیز تخریب‌های شخصیتی در فضای مجازی می‌کوشند تا جنبش طبقاتی کارگران را علیه کلیت نظام سرمایه داری و ارتجاع اسلامی حاکم را گامی به جلو ببرند.

همه اینها تاکیدی جدی بر این امر مهم هستند که در دوران حاضر بسیار ضروری است که فعالین مستقل کارگری و رضا شهابی‌ها را دهها بار بیش از هر موقع مورد حمایت همه جانبه و بی دریغ خود قرار داد.

امیر پیام

۱ خرداد ۱۳۹۸

۲۲ مه ۲۰۱۹

*

بیانیه مشترک در همبستگی با جنبش و فعالان کارگری ایران در پنجاه و دومین کنگره کنفدراسیون عمومی کار – س ژ ت، دیژون فرانسه

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)