فعالیت اجتماعی متکی به #داده و #شواهد قابل اتکاء شانس موفقیت بیشتری دارد. با جنبه‌های مختلف کاربرد داده در #ترویج بیشتر آشنا شوید:

کاربرد مؤثر داده در فعالیت اجتماعی

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)