روز یازدهم اردیبهشت کارگران، بازنشستگان و دانشجویان به مناسبت روز جهانی کارگر و برای اعتراض به فقر و گرانی و برای طرح مطالبات خویش در مقابل مجلس تجمع کردند که مورد هجوم نیروهای امنیتی و اطلاعاتی قرار گرفته و قریب به پنجاه نفرشان دستگیر شدند.

امروز بعد از گذشت ۲۱ روز هنوز هشت نفر از دستگیرشدگان به اسامی ناهید خداجو، اعظم خضری جوادی (نسرین جوادی)، فرهاد شیخی، مرضیه امیری، حسن سعیدی، عاطفه رنگریز، ندا ناجی و کیوان صمیمی در بازداشت بسر میبرند و هیچ خبری از وضعیت ایشان در دست نیست.

ما امضا کنندگان این بیانیه ضمن اعتراض به دستگیری کارگران، بازنشستگان و دانشجویان در روز جهانی کارگر و تشکیل پرونده های قضایی و امنیتی برای فعالین صنفی و اجتماعی خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط دستگیرشدگان روز جهانی کارگر هستیم.

این بیانیه پس از جمع آوری امضا به نهادهای بین المللی کارگری و نهادهای حقوق بشری ارسال خواهد شد.

#ناهید_خداجو
#اعظم_خضری_جوادی
#نسرین_جوادی
#فرهاد_شیخی
#مرضیه_امیری
#حسن_سعیدی
#عاطفه_رنگریز
#ندا_ناجی
#کیوان_صمیمی

برای امضا نام و نام خانوادگی خود را بنویسید👇👇

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)