اصفهانی‌ها تمام روز گذشته را در کنار زاینده رود به انتظار رسیدن آب به پایه‌های سی و سه پل گذراندند. انتظاری که پس از ۱۰ ماه به سرانجامی نرسید.

نفیسه حاجاتی روزنامه‌نگار اصفهانی در ساعات پایانی شب گذشته پرسش از رسیدن آب را «دیالوگ خیلی شنیده‌شده‌ی امروز اصفهان» عنوان کرد.

حاجاتی در صفحه‌اش در یکی از شبکه‌های اجتماعی نوشتامروز از ظهر رفتیم کنار زاینده رود، ناژوان و مارنان و بعد تا سی‌و سه پلپارک‌ها شلوغ بودندهر چه به غروب و سی‌و‌سه پل نزدیک شدیم، شلوغی بیشتر می‌شدهمه چشم انتظار بودندوسط رودخانه و در پارک‌هاتخمین زده بودند که ساعت ۳ آب می‌رسد، به اصفهان اما نرسیدساعت ۶ چیزی بیشتر از هزار نفر دور سی‌و‌سه پل جمع شده بودند

حاجاتی نیمه شب گذشته در ادامه این یادداشت کوتاه نوشت: «هنوز هم این طور که شنیدم، مردم منتظر ایستاده‌اند کنار خواجو و سی‌و‌سه پل و مارنان تا این وقت شبباید اصفهانی باشید که بفهمید چه می‌گویمباید اصفهانی باشید و ۱۰ ماه زاینده‌رود خشک را تحمل کرده باشید که بفهمید چه لذتی دارد دیدن رسیدن آب به پایه‌های سی‌وسه‌پل و خواجو و چه قدر متاثرکننده‌ حتی

آن گونه که خبرنگار بازتاب زندگی از اصفهان گزارش کرده در ساعت تنظیم این خبر (نیمروز امروزآب به پایه‌های پل فلزی رسیده اما پابه‌های سی و سه پل هنوز خشکند.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)