اینفوگرافیک امنیت دیجیتال این هفته کنش‌تک به ۷ دلیل مهمی که هنگام مسافرت باید از VPN استفاده کنیم اختصاص دارد. همانطور که به کرات در وب‌سایت‌ امنیت دیجیتال کنش‌تک خوانده‌اید، بهتر است همیشه دستگاهمان را به VPN امن و مطمئن متصل کنیم. اما ۷ دلیل کدامند: 

برای دیدن اینفوگرافیک با کیفیت مطلوب روی آن کلیک کنید:

چرا باید هنگام مسافرت حتما از VPN استفاده کنیم؟

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)