سازمان ایلگای جهانی به مناسب ۱۷ ماه مه گزارشی که با همکاری سرویس بین‌المللی حقوق بشر تهیه شده را منتشر کرده است. در این گزارش به عملکرد ۳۹ گزارشگر ویژه سازمان ملل در هفت سال گذشته گردآوری شده و کارشناسان حقوق ال جی بی تی آی نظرات خود را ارائه کرده‌اند.

اطلاعات جمهاوری شده مربوط به فاصله زمانی ژانویه ۲۰۱۱ تا نوامبر ۲۰۱۸ است. در این مدت، ۳۴ گزارشگر ویژه به موضوع اقلیت‌های جنسی و جنسیتی در ۱۲۵ کشور دنیا اشاره کرده بودند و همچنین ۱۵۹ گزارش موضوعی نوشته شده و ۱۲۲ نامه رد و بدل شده است.

اشاره به مشکلات اقلیت‌های جنسی و جنسیتی در سال ۲۰۱۸ بسیار چشمگیر بوده است، همچنین در بین سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۸ رسیدگی به مسائل جامعه ال جی بی تی رشد ثابتی داشته است. انتصاب گزارشگر ویژه گرایش جنسی و هویت جنسیتی در سال ۲۰۱۶ تاثیر بسزایی در این افزایش داشته است. این گزارشگر چهار مرتبه به قصد نظارت به کشورها سفر کرده، ۳۸ مرتبه در همین باره نامه نگاری کرده و به علاوه ۴ گزارش موضوعی با تمرکز بر روی جامعه ال جی بی تی نوشته است.

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)