در این گفت‌وگوها بر اهمیت تقویت صدای سوم علیه میلیتاریسم آمریکا و جمهوری اسلامی ایران و خطر جنگ و در دفاع از صلح و دمکراسی تاکید شده است.

 

گفت‌وگوی حسن اعتمادی با مهرداد درویش پور درباره

تشدید بحران آمریکا با جمهوری اسلامی و نقش و وظیفه اپوزیسیون

 

گفت‌وگوی کوروش پارسا از کانال جمهوری ایرانی با مهرداد درویش‌پور

در مورد تنش بین ایران و آمریکا و احتمال جنگ

 

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)