روسری ، بدن برهنه و عدالت ،


شبکه های جهانی عکس زنان جوانی را منتشر کرده

و اطلاع داده است آنها ، زنان ایرانی هستند که در مرکز

استکهلم به نشانه اعتراض علیه حجاب اجباری تقریبا بدون

لباس تجمع کرده اند شاید نه تنها مسلمانان بلکه بسیاری 

از غیر مسلمانان چنین فرمی از اعتراضات را بیش از انداره 

قلمداد می کنند اما آیا این تضاهرات جواب متقارن به تلاش 

مقامات ایرانی برای تنظیم کردن فرم لباس نیمی از جمعیت 

زن جمهوری اسلامی نیست ؟

عکس های پخش شده در اینترنت حاکی از آن است که این

اقدام جسورانه (به ویژه در هوای سرد) پیش از روز بین المللی

دفاع از حقوق زنان توسط ایرانیان جوان ، یعنی فعلان سازمان

جوان کمونیست و همچنین سازمان مخالف اعمال خشونت بر 

زنان در ایران برگزار شده است .

آنها بر روی تن های خود نوشته بودند : برهنگی من _ اعتراض 

من است و مرگ بر حجاب !

این کار بیش از اندازه است ؟ شاید ، در عین حال پوشیده نیست

که در خود ایران بساری بر این عقیده اند که دخالت مقامات کنونی 

در تعقیب جزئیات کوچک برش و رنگ لباس زنان پیش از اندازه 

است ایرانیان به ویژه زنان ایرانی زمانی را به یاد می آورند 

که رنگ روسری و برش لباس را کسانی که آن را به تن می کردند 

انتخاب می نمودند نه افراد دیگر .

در نتیجه اکنون بسیاری از زنان ایرانی سعی می کنند هر جور

که شده عناصر حجاب اجباری را بر طبق مد جدید هماهنگ نمایند 

اما این کار برای زنان ایرانی همانند راه رفتن روی لبه تیغ است 

برای آنکه محکومیت های جدی مخالفان را تهدید می کند اما این

مسائل بسیاری از زنان ایرانی را نمی ترساند .

برخی از کارشناسان بر این گمانند که فرم ویژه دیگر اعتراض علیه 

ممنوعیت بیش از اندازه باعث افزایش جراحی های پلاستیک شده

است ایران سردمدار جهانی در زمینه جراحی پلاستیک محسوب

می شود .

یکی از بیماران جراح مشهور در مصاحبه ای با خبرنگاران خارجی 

بیان داشت که این کار عکس العمل به ممنوعیت و محدودیتهای

بیشمار است آتها به ما اجازه نمی دهند که زیبایی خود را نشان

دهیم گفت نشان دادن چهره زیبا ، موها و یا بدن طبیعتا جزء 

ویژگی های زن است.
افشین ایرانمنش

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)