سهم شش ،هفت میلیون لُر،ازسرزمین ایران ،یک جشنواره فقیرانه در روستایی کوچک در بنه وار مسجدسلیمان در بختیاری بود که شش سال پیاپی ،میزبان همه شاعران لُر،از همه مناطق لُرزبان ایران بود .لُربختیاری ،فیلی (لرستان )کهگیلویه ،ممسنی ،بوشهر ،حتی لرهای لرستان غربی (لرهای عراق ).هزاران نفر.از همه ایران ، در تپه ماهورهای این روستا ازدحام میکردند تا شعر هایی به زبان مادری خود ،لُری ،بشنوند .
اما امسال پان فارسیست ها ،که ایران را فقط برای خودشان میخواهند و ایرانیت را،فارس و فارس بودن تعبیر و تفسیر میکنند ،از گرد هم آمدن همه لرهای ایران و خارج از ایران ،و زنده شدن دوباره زبان لُری به وحشت افتادند و از برگزاری آن جلوگیری کردند .
جای سوال است که با اینکه ؛هر روز درجهت فارس ساختن لرهای بختیاری ،ده ها مجلس شاهنامه خوانی،از جایی در بختیاری میروید و سبز می شود ،اما جشنواره به زبان لری ،زبان مادری ما ،موجب نگرانی آنان است .

فراموش نکنید که ناسیونالیسم فارس ،و نژاد پرست فارس ،بین من لربختیاری و یک ترک یا عرب فرقی قائل نیست .و از بقا و دوام فرهنگ و زبان لری ،گلیکی ،تالشی .،،هم بیزار و متنفر است و در صدد فارسی سازی همه ماست :
*ایرانی میمانیم اما فارس نخواهیم شد !!

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)