جبهه ملی ایران در داخل کشور با انتشار بیانیه کوتاهی از بازداشت یکی ازاعضای  سازمان مهندسان جبهه ملی ایران خبر داد.

متن این بیانیه:
پس از سه هفته بی خبری و بی خبررسانی، آگاهی یافتیم که آقای مهندس هوتن دولتی، هموند سازمان دانش آموختگان و سازمان مهندسان جبهه ملی ایران در روز ۲۶ اسپند ۱۳۹۱، در خانه خود دستگیر و زندانی شده است. هنوز دلیل بازداشت و مکان نگهداری ایشان معلوم نشده است و از اتهامات وارده ناآگاه هستیم.
ما در حالیکه هرگونه بازداشت غیرقانونی و خودسرانه را محکوم می کنیم، آزادی فوری ایشان را خواستار هستیم.
دفتر مردمداری جبهه ملی ایران

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)