ثبت سمن در ایران گاه چالش‌های خود را دارد. با چند و چون راه‌اندازی NGO در ایران بیشتر آشنا شوید:

راهنمای تأسیس و ثبت سازمان‌های جامعه مدنی در ایران

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)