«پرسه»
هیج ئه زانی:
بوشه و
هه زاران ساله
ره ش پوشه
چون هه مووشه ویک
ئه ستیره یه کی لیی ده کوژن
وه هه رشه ویک
له پرسه ی ئه ستیره یه ک
داده نیشیت…؟؟!!
………………………………………………..
«پرسه»
هیچ می دانی:
چراشب
هزاران سال است
سیه پوش است
چون هرشبی
ستاره ای را از آن می کشند
وهرشب
درسوگ ستاره ای
به سوگ می نشیند؟؟!!

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)