روز دوشنبه ٢۶ فروردین علی خامنه ای در اطلاعیه فریبکارانه ای ضمن تأکید بر سنگین بودن میزان خسارات مردم مصیبت دیده و پیگیری جبران آن از سوی دولت، رسمأ با درخواست دولت روحانی برای تأمین بودجه از محل منابع صندوق ذخیره ارزی جهت جبران این خساراتها به سیل زده گان مخالفت کرد.

و برای تأمین بودجه کلان ٣۵ هزار میلیارد تومانی برای تأمین جبران خسارتهای وارده به سیل زده گان، روحانی را به استفاده از بودجه ناچیز پنج در صدی عمومی کشور برای جبران خسارات حوادث غیر مترقبه حواله داد. خامنه ای در حالی با تأمین بودجه دو میلیارد دلاری برای جبران خسارات وارده به صدها هزار نفر مردم از محل این صندوق مخالفت می‌کند که در بهمن ماه سال گذشته با برداشت یک و نیم میلیارد دلار از محل همین بودجه برای تقویت نیروهای سرکوبگر رژیم جهت حفظ بقا و تداوم رژیم جنایت کارش موافقت نمود.

آیا این نشانه بارز دیگری از ضدیت رژیم جمهوری اسلامی با توده های مردم ستمدیده ایران و منافع و مصالح شان نیست؟