۱-
باید دریچه‌ای را
درشب بوجود آورد
تا که سپیدی
تمامی گستره‌ی شب را
به تسخیر خود در آورد
ودیگر هرگز!
خفاش به تاریکی نبا لد
با ید به داد ستاره‌ها برسیم
تاکه دیگر هرگز!
در فوران خون جوان خاموش نشوند
باید درچشمان شاهین
لانه ساخت
وجنگل را به بیداری دعوت کرد

خالد بایزیدی (دلیر)

۲-
جها ن با اینهمه ازدحام
باز دارد رمان تنهایی انسان را
روایت می‌کند

۳-
برگ سبزی
برشانه‌هایم نشست
وچه زود هنگام به زردی گرائید
آی چه مرگ زود هنگام‌ای است
بی تو بودن

۴-
چند قطره باران
گونه‌هایم را می‌بوسند
من تنها نیستم
من و چند قطره باران

۵-
شب از خواب پرید
کودک فقیری
برروی زانو‌هایش
خواب‌اش رفته بود

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)