زمان: جمعه پنجم آپریل ۲۰۱۹
ساعت شش و نیم تا هشت و نیم شب

مکان: تورنتو, خیابان یانگ شمارهء ۵۱۰۰, اتاق ۴

ورودیه: کمک مالی در حد امکان


در بیست وپنج استان کشور سیل جاری است.

جنگل خواری
کوه خواری
آدم خواری

سیل
مادران و فرزندان می برد

زنده ها می گریند
به یاد خاطره ها
و انسان هایی که دیگر نیستند

وطن روی ریل بیداد
به قبرستان های تازه می رسد.

در گمیش تپه
سیل
قایق ها را چپه می کند

مردمانی گم شده اند
با دهکده هایی که گویا هرگز نبوده اند

پرتو ماه بر کپل اسب ها نمی افتد
اسب ها در سیل می گریند

وطن روی ریل بیداد
به قبرستان های تازه می رسد.

عیدی نعمتی


 

ز منجنیق فلک سنگ فتنه می بارد
من ابلهانه گریزم به آبگینه حصار

 

************************

 

جهان بگشتم و دردا به هیچ شهر و دیار
نیافتم ، که فروشند بخت در بازار

کفن بیاور و تابوت و جامه نیلی کن
که روزگار طبیب است و عافیت بیمار

مرا زمانه طناز دست بسته و تیغ
زند به فرقم و گوید؛ که هان! سری می خار

ز منجنیق فلک سنگ فتنه می بارد
من ابلهانه گریزم به آبگینه حصار

عجب که نشکنم این کارگاه مینایی
که شیشه خالی و من در لجاجتم ز خمار

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)