ناشران کتاب‌های درسی ابتدایی در ژاپن در آخرین ویرایش خود، اطلاعات اقلیت‌های جنسی را به کتاب‌ها اضافه کرده‌اند. دو ناشر از پنج ناشر کتب مفاد درسی پیرامون گرایش جنسی و هویت جنسیتی را در سرفصل‌های آموزشی قرار داده‌اند.

این آموزش‌ها درباره این است که افراد ممکن است جذب جنس موافق خود شوند و همچنین باید به هویت‌های جنسیتی متفاوت احترام گذاشت. کتاب‌های درسی در مقطع دبیرستان پیشتر در سال ۲۰۱۷ این آموزش‌ها را آغاز کرده بودند. در همان سال دولت تغییر کتاب‌های این دوره را به دلیل عدم اقبال عمومی در این حوزه رد کرده بود.

برخی این تغییرات را گامی در راه افزایش آگاهی در حوزه اقلیت‌های جنسی و جنسیتی می‌دانند.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)