فصلنامۀ پژوهش های فرهنگی«آرمان»، شماره  ۹

منتشر شد.  در این لینک بخوانید:

http://armanfoundation.com/wp-content/uploads/2019/04/Arman_Magazine_9.pdf

نهمین شمارۀ فصلنامۀ پژوهش های فرهنگی آرمان با ویژگی شرح فعالیت های مردم نهاد ایرانیان خارج از کشور، بازتاب دادن فعالیت های هنرمندان و محققان نسل های جوانتر و مصاحبه با آنان در کنار کارهای پیشکسوتان، طرح پژوهش های سنجشگرانه و مشارکت اهل فرهنگ و قلم از مناطق مختلف آمریکا و جهان منتشر شد و در سایت آرمان قابل دسترس همگان است. 

پروندۀ ویژۀ این شماره به محقق و زبان شناس معاصر داریوش آشوری و رونمایی اخیر کتاب «آشوری، روشنفکر دگراندیش ایرانی» به زبان فرانسه به قلم محسن متقی و رضا رکوعی در پاریس و متن سخنرانی داریوش آشوری در این جلسه اختصاص دارد.

در بخش پژوهش های هنری و فرهنگی آرمان، این گزارش ها و نوشتارها را می خوانیم: نقد کتاب «پدیدارشناسی سانسور در ایران» که گفتگوهای گوئل کهن در این زمینه است با شاهرخ تندرو صالحی به قلم سیدمحمود سادات بیدگلی؛ رونمایی کتاب «روایت مروارید» به قلم ایلانا ابراهیمی در کتابخانه مطالعات ایرانی لندن؛ راز ماندگاری ترانۀ «آمد امّا در نگاهش آن نوازش‌ها نبود» به قلم مرتضی حسینی دهکردی؛ داستان کوتاه: شب اول قبر نوشتۀ فرناز کمالیان.

بخش «تازه های باهمستان» جهت معرفی فعالیت های مردم نهاد ایرانیان خارج از کشور این بار به معرفی «نجمن فلسفی اگورا» و مصاحبه با عضو هییت مدیرۀ آن هومن رضوی و مسئول روابط عمومی آن، رها صالحی پرداخته است. نیز گفتگویی داریم با بهفر بهادران، موسیقیدان نوآور و جوان در زمینۀ امکان ها و موانع نوآوری در موسیقی کلاسیک ایران، کاستی های حمایت بخش مردم نهاد، حزن انگیزی موسیقی ایرانی و عاطفه های منفی در ترانه ها از گذشته تا امروز

در بخش پژوهش های تاریخی، جستار «خاقان صاحب قران: طنز تلخ تاریخ ایران – کشورداری فتحعلی شاه با خرافات و عوالم غیبی» نوشتۀ احمد کاظمی موسوی را می خوانیم. در بخش فلسفه و عرفان، از شیریندخت دقیقیان پژوهشی با عنوان “توانمند سازی شهروندی” و از مهدی سیاح زاده، مولوی شناس، «فرهنگ واژگان مثنوی» منتشر شده است. 

تازه های کتاب و  شعرهایی از ماشاله آجودانی؛ ماندانا زندیان؛ سعید یوسف؛ هادی خرسندی؛ اسماعیل خویی؛ شاپور احمدی؛  جهانگیر صداقت بخش های بعدی این شماره هستند.

آرمان در لس آنجلس توسط بنیاد فرهنگی آرمان، به بنیادگذاری ساموئل دیّان، مدیر مسئول، مهدی سیاح زاده و سردبیر فصلنامه و تارنما شیریندخت دقیقیان در تیراژی محدود منتشر می شود.

آرمان هدف خود را شناخت و اعتلای فرهنگ، اندیشه و هنر ایران زمین با رویکردی امروزین، زنده، چندفرهنگی و با احترام به دیگربودگی که با نسل های گوناگون، گروه های جوانتر ایرانیان و همۀ فارسی زبانان ارتباط بگیرد، می داند.

از شما برای معرفی آرمان در شبکه های اجتماعی سپاسگزاریم.

   

برای خواندن و دانلود آزاد آرمان ۹ و شماره های پیشین:

http://armanfoundation.com/publications/

عضویت در فیسبوک:

www.facebook.com/Arman-Cultural-Foundation

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)