دولت در ایران ، دولت سرکوب است نه امداد و کمک رسانی، دولت شدن را باید تمرین کرد

سخنی به مناسبت سیل و خسارات ناشی از آن

۱۲ روز از آغاز جاری شدن سیل در استانهای، فارس، خوزستان، ترکمن صحرا، لرستان، کردستان، کرمانشاه، ایلام و … می گذرد. مردم دردمند ایران ۱۲ روز است که، گرفتار بارندگی، سیل و سیلاب و خسارات جانی و مالی ناشی از آن هستند. شماری از مردم جان باخته اند. صدها هزار نفر آواره و بی سرپناه شده اند. شماری از شهر و روستاهای کشور را آب فراگرفته است. شماری از مراکز صنعتی و تولیدی کشور تعطیل شده اند. دهها هزار هکتار زمین کشاورزی طعمه طغیان رودخانه ها شده است. زمین در بسیاری از نقاط مناطق سیل زده رانش کرده است. جاده ها مسدود شده اند، آب و برق و گاز رسانی در بسیاری از شهر و روستاها قطع شده است. سدها سر ریزه و پل ها تخریب شده اند. مردم در وحشت از هجوم طغیان آب سدها و رودخانه ها خانه و کاشانه خود را تخلیه و در پی سرنوشتی نامعلوم راهی دیار دگر شده اند.

در این میان نه سپاه پاسداران و نه دولت هیچگونه نقشی در کمک رسانی به مردم ندارند و سران سپاه و دولت بجای رسیدگی به مشکلات مردم در یک سری نمایشات مضحک نخ نما تا زانو در آب فرو می روند و عکسهایشان را در خبرگزاریها به نمایش می گذارند. اگر به مناطق بحران زده سر بزنند بجای سر زدن به مردم به مراکز و قراگاههای سپاه پاسداران و بسیج سرمی زنند و میزان آمادگی آنان برای سرکوب و غارت را ارزیابی می کنند.
از این دولت فقط یک ارگان باقی است. ارگان سرکوب، این نیز کارائی گذشته را ندارد.

در این شرایط مرگبار مردم فریاد همدیگر را شنیده و با وجود گرفتاریهایشان به کمک هم شتافته اند. در چنین شرایطی مردم باید دولت شدن را با تشکیل شوراهای همیاری به همدیگر تمرین کنند. باید تلاش کرد آوار این دستگاه سرکوب را بر سر دولت و نظام خراب کرد. این تنها راه حل پایان دادن به رنجی است که مردم ایران می برند. این امر ممکن نیست مگر با سازماندهی کارگران در شوراها و تشکلهای کارگری.

همچنین جا دارد در این اوضاع و احوال، مردم مصیبت زده نیز در شوراهای محلات و روستا و شهر متشکل شوند و با یک حرکت عمومی اعتراضی علیه دستگاههای سرکوبگر کلیه امکانات امداد رسانی به مصیبت زده گان را به تصرف خود در آورند و برای نجات جان خود آنها را بکار گیرند.

 

قهرمانان گلستان
قهرمانانی که تا آخرین لحظه برای نجات جان همنوعانشان و برای امن نگه داشتن شهر تلاش کردند.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)