ابرها اشک می ریزند، رودخانه ها در حال طغیان،جنازه ها مدفون در حصار گل و لای، از طفل شیرخواره تا پیر و جوان! به چه جرمی، به کدامین گناه!


آخوند و کشیش و خاخام! مقصر آن دخترکی است که خدایان را تحریک کرده! حدش زنید، مصلوبش کنید، در آتشش بیافکنید، سنگسارش کنید عفریته را!
بترسید از آتش دوزخ ! سجده کنید در برابر مشیت الهی، ای فرومایگان بی سر و پا! مگر نشنیده اید عذابی سخت در انتظار گردن کشان است!
گوش ها امتناع می کنند، زبان ها به سان مسلسلی پر از باروت دشنام، تاجران بهشت را نشانه رفته اند! واعظان مرگ هاج و واج، غرق در وحشت، بردگان در حال گسستن زنجیرها!
گویی تاریخ دگربار میل به حامله شدن دارد! فرزندان زمین همصدا با ولتر فریاد می زنند آن خدای نیکوکار کجاست! چرا در پشت ابرها پنهان شده!
از زلزله لیسبون تا سیل ایران زمین باید ۲۶۴ بار به دور خورشید می چرخید!

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)