چنین روزی در چندسال پیش(مجموعه اسفند)
من از آندسته آدم هایی هستم که همیشه نیمه ی خالی لیوان را می بینم.وچنانچه نیمه ی پر هم آلوده باشد،که واویلا!باید تخلیه اش کرد!
چهل سال از انقلاب۵۷ گذشته و فکر می کنم در موارد اساسی و بنیادی هنوز درجامی زنیم.
ممکن است کارهای مثبتی هم باشد؛اما من آنهارااستثنای این انقلاب می دانم نه قاعده.آن انتظاری که از بهمن ۵۷ می رفت حاصل نشد…
نظام ولایت فقیه در صداوسیما و تبلیغات و سخنرانی های حکومتی خود،استثناهارا قاعده نشان می دهد؛وبدین وسیله غَش در معامله می کند.در حالی که واقعیت و عینیّت جامعه خلاف آن است.آنچه انتظار از انقلاب-که پسوند اسلام را هم یدک دارد-بوجود آمدن این وضعیت نبود!واین بدلیل ناکارمدی در مدیریت و سلطه ی یک شخص(ولایت فقیه)،جهل و لُمپنیسم و ریاکاری در اداره اموراست…ونه فقط تحریم!
نگاه به گذشته برای تدبیردر آینده است،که از یک سوراخ چند بار گزیده نشویم!
آنچه در این مجموعه می خوانید براساس حضوردر بطن حوادث،شناخت ودیدگاه نویسنده وبا همان عینک«نیمه خالی دیدن لیوان»است.که جداگانه در تلگرام و فیس بوک در روز خود منتشر شده واینک یکجا تقدیم می شود.تابعدبرویم سراغ فروردین!
محمد شوری(نویسنده و روزنامه نگار)
اسفند۱۳۹۷
@shourimohammad
https://www.facebook.com/assize.mahkame

چنین روزی در چند سال پیش
۴اسفند۱۳۷۷
استبداداستبداداست خواه شاه خواه روحانیت
پیام هاجر.۴اسفند۷۷
آیت الله منتظری:
مردم ما درآغازانقلاب در شعارهای خود می گفتند:استقلال،آزدای،جمهوری اسلامی.در زمان شاه نفت ما به قیمت خوب فروخته می شد و پول ما نیز در جهان ارزش داشت.ولی چیزی که مردم را رنج می داد و آنان را به سوی انقلاب سوق می داد استبداد شاهانه و اختناق،قانون شکنی،فشار ساواک،سلب آزادی ها و غارتگری ها و فساد اجتماعی بود. مردم در برای این خصلت ها برای کسب آزادی توام با موازین اسلامی قبام کردند.در نظر مردم استبداد استبداد است،خواه از ناحیه شاه باشد خواه از ناحیه روحانیت.
پاورقی:——————————-
قدرت ولایت فقیه در قانون اساسی و فرا قانونی بودن وی عین استبداد و خود استبداد است.
چهاراسفندنودوهفت
۶اسفند۱۳۶۱
دیگر فقیری نخواهیم داشت
هاشمی رفسنجانی (خطبه نماز جمعه(
ششم اسفندشصت و یک
(کتاب در مکتب جمعه،ج.۶ص۳ )
باهمین رساله های موجود،با همین احکام اولیه اسلام،بدون نیازبه توسل به احکام ثانویه،بدون نیاز به حق حکومتی،اگر اسلام را اجازه بدهندمادرست اجرا بکنیم،ما دراین مملکت دیگرمحتاج نخواهیم داشت.ما در این مملکت فقیر به آن معنی نخواهیم داشت.نیازمند نخواهیم داشت.
پاورقی:——————————
تجربه خلاف آن را ثابت کرد.مجمع تشخیص مصلحت مصداق آن است.واین نیز راه حل نشد.چون اسلام در انحصار شورای نگهبان و ولایت فقیه است.با جزمیّت وجُمود هیچ گره ای باز نخواهد شد.
ششم اسفندنودوهفت
۹اسفند۱۳۵۷
مجانی شدن آب،برق و چیزهای دیگر!
صحیفه نور.ج۵.ص۱۲۰
از پیام خمینی در آستانه ترک تهران به قم:
من به دولت راجع به مجانی کردن آب و برق و بعضی چیزهای دیگر فعلا برای طبقات کم بضاعتی که در اثر تبعیضات خانمان برانداز رژیم شاهنشاهی دچار محرومیت شده اند و با برپایی حکومت اسلامی به امید خدا این محرومیت ها برطرف خواهد شد،سفارش اکید نمودم که عمل خواهد شد.
پاورقی:————————-
آنچه نکوست از بهارش پیداست!!
شرح بی شرح.
ایستایی قدرت این بلای خانمان سوز همیشگی ملت!
نهم اسفندنودوهفت
۱۰اسفند۱۳۵۷
حرف نمی زنیم،عمل می کنیم!
صحیفه نور.ج۵.ص۲۷
از پیام خمینی در روز ورود به قم:
مابسیارکارهادرپیش داریم که بایدمن بعضی ازآنهارابرای شماعرض کنم.من دراین آخرکه ازتهران می خواستم بیرون بیایم،دستوردادم که تمام املاک ودارایی سلسله منحوس پهلوی وتمام دارایی آن اشخاص که وابسته به اوبودندواین ملت راچاپیدندمصادره بشودبرای طبقه ضعیف مسکن ساخته بشود.سرتاسرایران رابرای ضعفامسکن می سازیم..همین دارایی شاه سابق و خواهرو برادرش برای یک مملکت،برای آبادی یک مملکت کافی ست.ماعمل می کنیم.حرف نمی زنیم…دلخوش نباشیدکه مسکن فقط بسازیم،آب و برق را مجانی می کنیم برای طبقه مستمند،اتوبوس رامجانی می کنیم برای طبقه مستمند،دلخوش به این مقدار نباشید،معنویات شما را،روحیّات شمارا عظمت می دهیم.شمارابه مقام انسانیت می رسانیم…آنهاحرف می زنندماعمل می کنیم.
پاورقی:—————————
درچهل سالگی انقلاب،روحانیت بنگاه دارشد.وانواع بنیادها:بنیادمستضعفان،بنیادمسکن، بنیاد شهید،بنیاد۱۵خرداد،بنیاد برکت،حساب صدامام،قرارگاه خاتم و…
دولت ها هم شدندپادوی ولی فقیه وائمه جمعه!
ازآمارجرایم:سرقت،قتل و جنایت،فحشا و فساد جنسی واقتصادی می شود مقام انسانیت را فهمید!!عمل را هم دیدیم: اعدام فله ای در سال۶۷.تعطیل فله ای مطبوعات. پرشدن زندان ها والخ….
دهم اسفندنودوهفت
۱۱سفند۱۳۵۷
ورودگوشت یخ زده ممنوع!
صحیفه نور .ج۵.ص۱۲۸
فرمان خمینی به بازرگان برای ممنوعیت ورود گوشت یخ زده:
لازم است جنابعالی به مقامات مربوطه دستور دهید از ورود گوشت های یخ زده و مصرف کردن آنها بشدت جلوگیری شود.و آنچه از این نوع گوشت ها موجود است ازبین برود.زیرا آنها نجس و حرام است.و مردم نیزحق استفاده ازآنها را به عنوان خوراک ندارند.و می توانند به مصرف کشاورزی مانند کود زمین برسانند.
پاورقی:—————————————-
در چهل سالگی انقلاب مشکل حاد حاکمیت گوشت مصرفی مردم شده و گوشت یخ زده ی مزخرف ارج و قرب پیداکرده است!
وقتی روحانیت بنگاه داری می کند و نمایندگان ولی فقیه در همه جا حضور دارند و حرف فقط حرف آنهاست؛بهتراز این نمی شود…
یازده اسفندنودوهفت
۱۲سفند۱۳۶۱
چپ تر از مارکسیست ها
هاشمی رفسنجاتی(خطبه نماز جمعه )
دوازدهم اسفند شصت و یک
(کتاب در مکتب جمعه،ج.۶ص۱۲۴ )
سرمایه دارهای دنیا،اخوان آمریکا هستند.واین جریان استکباری سرمایه داری به تعبیرقزآن اخوان شیاطین هستتد و شیطان بزرگ راهم امام مشخص کرده اند.
پاورقی:————————–
برخلاف آنها که سعی دارند هاشمی رفسنجاتی را از اول انقلاب مرد اعتدال بدانند،اینحانشان می دهد که ازچپ های مارکسیست هم چپ تر است!
دوازدهم اسفندنودوهفت
۱۴اسفند۱۳۵۵
سرآقا مهدی در گیوتین!
روزنامه اطلاعات۱۴اسفند۵۵
بخشی ازدادگاه هدفی ها(قبل ازانقلاب )
شمالشگریان خداهستید.بگذاریدمن اززندان بیرون بروم آنوقت شمارانجات خواهم داد…برسرتان گِل بمالید.چون سر آقاسیدمهدی هاشمی درخطراست…!این قسمتی ازاعترافات رمضانعلی جمالی متهم ردیف۱۳پرونده هدفی ها است که درروزپنج شنبه دردادگاه بیان داشته است.
پاورقی:————————
سرانجام در دهه ی وحشت ولایت فقیه(دهه۶۰)سرسیدمهدی هاشمی،(که برای برپایی حکومت اسلامی علیه رژیم پهلوی مبارزه می کرد)،با گیوتین ولایت فقیه بر دار رفت!
چهاردهم اسفندنودوهفت
۱۵اسفند۱۳۵۵
نویسنده کتاب شهید جاوید استغفارکرد!
روزنامه اطلاعات۱۵اسفند۱۳۵۵
وکیل مدافل جعفرزاده سپس به اصلاحات عمرانی که سیدمهدی هاشمی در قهدریجان کرده،اشاره نمودوبرای مثال ازایجادمدارس شبانه روزی برای سالمندان وجوانان،ایجادمدرسه دخترانه شن ریزی خیابان وکوچه هاوتامین آب آشامیدنی برای مردم نامبرد.ونتیجه گرفت،آنهاکه اقدامات سیدمهدی راکه طبعاکششی درمردم برای اطاعت ازوی داشته،مغایرباقدرت خودمی دیدند،با توسل به حجت الاسلام شمس آبادی اورا کافر،سنی وحقوق بگیردستگاه های ضد مذهبی معرفی کردند.تاظاهرابااستفاده ازاعتقادات مردم خشم آنهاراعلیه سیدمهدی برانگیزانند.
مصطفی فرشاددربیان شخصیت حجت اسلام شمس آبادی اورامتقی وباایمان و درعین حال کم اطلاع ازمسایل علمی خواندو.وی رابددهن وپرخاشگرمعرفی کرد.بددهنی وپرخاشگری این روحانی خشم مردم فهیم رادرقهدریجان باعث شده است.
مصطفی فرشاددربیانات خودبه تشریح کتاب شهیدجاویدپرداخت و مدعی شدکه این کتاب محتوای مستندودقیقی دارد.که نویسنده اش بعدامجبوربه استغفارو توبه شده است.
پاورقی:_______________
سیدمهدی هاشمی پس ازانقلاب دردادگاهی بدون داشتن وکیل محاکمه وسپس اعدام شد.
پانزدهم اسفندنودوهفت
۱۷ اسفند۱۳۵۸
چهل سال پسرفت!
کتاب درمکتب جمعه( ج۲.ص۵۸ )
خطبه نماز جمعه(سیدعلی خامنه ای )
اگرجامعه مافقررا،این لباس مندرس به زوربرتن اوپوشانیده شده رانتواندبه کناری بیندازدونتواندازثروت های مادی که مال همه مردم است،متعلق به همه محرومان ومستضعفان است استفاده بکند،تعالی معنوی هم درجامعه به سهولت امکان پذیرنخواهدبود.
این است که ازهدف های انقلاب اسلامی درایران وحکومت اسلامی ودولتی که خودرابرروی خط اسلام وقرآن می داند اول تامین رفاه وتامین امنیت هست.
خوشبختانه یکی ازآرمان های این ملت یعنی آزادی،آزادی اجتماعی،آزادی ببان و اندیشه پس ازانقلاب تامین شده است.امروزدرایران هرکس ادعاکندکه آزادی وجودندارد،واضح ترین چیزهاوحقیقت هاراانکارکرده است.
پاورقی:—————————–
نه آزادی ماندونه امنیت!
ونه لباس فقراز تن رفت!
اگرازولی فقیه سوال شود،می گوید:
کاردشمن است!
نه حضرت آقا!
این نتیجه ی ناکارامدی حکومت دینی و اصل ولایت فقیه ومتکلم الوحده بودن جنابعالی ست!
هفدهم اسفندنودوهفت
۱۸ اسفند۱۳۵۵
پاسبان خیابان ایران
روزنامه اطلاعات۱۸اسفند۱۳۵۵
بطوری که کسب اطلاع شده است،روح الله کفیلی تروریستی که به موجب رای دادگاه تجدیدنظرنظامی به اعدام محکوم شده بود،موردعفوملوکانه واقع ومجازات وی به حبس دائم و حکم اعدام صادره درباره عبدالرضا کلانتر نیستانکی دربامداد امروزچهارشنبه ۱۸اسفند۵۵به موقع اجراگذارده شده است.
روح الله کفیلی به اتفاف دونفربه اسامی محسن مخملباف وغلامحسین لنگرودی قزوینی نژادکه دریک گروه تروریستی عضویت داشتندتصمیم می گیرندکه برای بدست آوردن اسلحه به پاسبان خیابان ایران حمله نمایند.
پاورقی:__________
می توان سیرتحول مخملباف رامصداق این شعرسعدی دانست:
گفتم آهندلی کنم چندی
ندهم دل به هیچ دلبندی
سعدیادورنیکنامی رفت
نوبت عاشقی ست یک چندی
“نوبت عاشقی”نام فیلمی از مخملباف است که درایران مجوزاکران نگرفت!
هیجده اسفندنودوهفت
۲۰ اسفند۱۳۷۷
مطبوعات کانالیزه شده یا روحانیت جزم اندیش؟
روزنامه آریا(روی دکه )۲۰اسفند۱۳۷۷
حجت الاسلام قرائتی درهمایش فرماندهان مناطق انتظامی سراسرکشور:
دیگردینی برای مردم باقی نمانده است واین تقصیرروزنامه هاست.
پاورقی:—————–
علیرغم تعطیلی روزنامه سلام بخاطرچاپ سندمحرمانه سعیدامامی درموردهدایت مطبوعات به مجلس،این طرح توسط سران هردوجناح(اصلاح طلب واصولگرا) که مطبوعات کشوردرانحصارآنهاست اجرایی شد.ومردم سال هاست که در قرنطینه ی روحانیت بدلیل قبضه ی قدرت دراین ۴۰سال،وباندی شدن رسانه هاهستند!
بیست اسفندنودوهفت
۲۲اسفند۱۳۷۷
اصلاح اصلاحات؛پایان دادن به نظام روحانیت است
نشریه عصرما۲۲اسفند۱۳۷۷
مهدوی کنی:
نظام مایک نظام روحانیت است.ونظام مذهبی جداازروحانیت نیست.وازراس مملکت گرفته تاذیل،روحانیت حضور دارد؛ چه بخواهیم وچه نخواهیم.
پاورقی:—————-
به چهل سال نظام روحانیت بایدپایان داد.
نگذاریم مجلس خبرگان بعدازخامنه ای شخص دیگری راتحمیل کند.بهترین اصلاح اصلاحات،همین است.همه مصائب امروز ماناشی ازقدرت مطلفه ولایت فقیه است که کسی راحق استیضاح اونیست.ازخامنه ای بخواهیم که استعفا دهد.
بیست ودواسفندنودوهفت
۲۳اسفند۱۳۵۸
احزاب ولایت فقیه
روزنامه بامداد۲۳اسفند۱۳۵۸
جبهه ملی ایران به منظوراعتراض به جریان غیرسالم انتخابات وازجمله موضوع دومرحله ای بودن انتخابات،دخالت حزب حاکم درامرانتصاب مقام های مسئول در کارانتخابات،افزودن شهرری وشمیران به تهران ودیگردخالت هاو تجاوزها،ازمیدان انقلاب اقدام به راهپیمایی کردند.در جریان این راهپیمایی گروهی ازاین قداره کشهای حرفه ای و اجیرشدگان ضدانقلاب بادادن شعارهاوحمله بر راهپیمایان و سدکردن راه،کوشیدند تااز انجام این راهپیمایی جلوگیری به عمل آورند.متجاوزان شعارحزب فقط حزب الله می دادند.
پاورقی:_________________
دراین چهل سال،باتصویب وتثبیت و استمرارولایت مطلقه فقیه احزاب نیز همچون دیگرپایه های یک جامعه مدنی (مثل انتخابات)مضحکه و استحاله شده و به استخدام ولی فقیه درآمدند!ودر عوض،حزب چماق شعبان بی مخی به انصارحزب الله،خودسرودلواپسان متحول شد!!
بیست وسه اسفندنودوهفت
۲۶اسفند۱۳۵۸
استمرارنصربالرعب و غش در معامله!
روزنامه بامداد۲۶ اسفند۱۳۵۸
ازسوی تعدادی ازاحزاب گروههاو شخصیتهای سیاسی بمب گذاری دردفتر مرکزی بامدادمحکوم شد.
ابوحنیف(اصغرجمالی فرد)ازاساتیدفن منفجرات وبمبشناسی درعملیات چریکی که سالهایی ازعمر خودرا در خاورمیانه و آلمان برای گذراندن دوره های عملیات چریکی ومنفجرات گذرانده است درباره نوع بمب منفجرشده در دفترمرکزی بامدادگفت:بمب تعبیه شده در دفتر مرکزی بامدادبطورقطع براساس آثارو شواهدانفجارازنوع بمب های ساعتی بسیارقوی بوده که حداقل۲کیلو ماده تی ان تی درآن بکاربرده شده است.واگر بطوردرست تعبیه می شد خسارات آن قطعابیش ازحدکنونی بودودرصورت حضورافراددرمحل، تلفات جانی نیزبدنبال داشت.
پاورقی:——————————-
سرانجام روزنامه های بامداد،انقلاب اسلامی،آیندگان،میزان ودههاروزنامه و نشریه دیگربدستوردادستانی تعطیل شدند.
دردوره اصلاحات هم دههاروزنامه و نشریه فله ای تعطیل شدند.
چهل سال استمرارایدئولوژی نصربالرعب و غش در معامله!
بیست وشش اسفند۱۳۹۷
۲۷اسفند۱۳۵۸
بامدادانقلاب اسلامی زودغروب کرد!
روزنامه بامداد۲۷اسفند۱۳۵۸
“درپی مقاله ای که باعنوان ائتلاف با انحصاردرشماره دیروزروزنامه درج گردید،تلفن هایی به دفترروزنامه نمودندکه شماررابه سرنوشت بامداددچارخواهیم کرد…مابه این قبیل فشارهاوقعی نمیگذاریم وراه خودمان راکه همانا بازگوکردن حقیقت وافشای آنچه که درپس پرده و زیرچتر مردم وخداواسلام صورت می گیرد ادامه خواهیم داد”
بامداد:
مطلب فوق نقل قول ازشماره۲۱۶مورخ ۲۶اسفندماه ۱۳۵۸دیروزروزنامه انقلاب اسلامی است که بدون هیچگونه تفسیری نقل می شودتامقامات مسئول بدانندکه هدف بامدادنیست ومنطق چوب وچماق و بمب برای خفه کردن سخن حق وآزادی است ومهم نیست که این سخن ازاین روزنامه باشدیاآن روزنامه انتشاریابدیااز این زبان یاآن زبان برآید.
پاورقی:—————————
آن زمان تلفن های تهدیدآمیزاین زمان پیامک های تهدیدآمیز!
وایدئولوژی چوب و چماق پوستین عوض کردوبا اصل ولایت مطلقه فقیه ونظارت استصوابی وکلاه اصلاح طلبی انحصار تکمیل و قانونی شد!
بیست وهفت اسفند۱۳۹۷
۳۰اسفند۱۳۵۷
ولایت فقیه گناهش چیست؟
روزنامه کیهان۳۰اسفند۱۳۵۷
سید علی خامنه ای:
شاه گناهش همین بودکه می گفت آنچه من می گویم،نه آنچه ملت می خواهد.
امروز هرکس این منش را تکرار کندکاری مطرود ومحکوم را انجام داده است.
پاورقی:—————————-
یک فرق ولایت فقیه و شاه این است که ولایت فقیه می گوید هرچه خدا بگوید؛و ولایت فیه هم زبان خداست!!
ولایت فقیه در هرامری ودر انتصاب هرمدیر و مسئولی دخالت دارد،و نمایندگان مجلس شورا و خبرگان را با فیلتر نظارت استصوابی و حراستی به استخدام خود درآورده!ویک تعداد احزاب ریز و درشت که یارانه از دولت می گیرند و جرات ندارند بر خلاف حرف رهبر بیانیه بدهند ویا میتینگ و مراسمی برپاکنندکه اصولا به آنها اجازه داده نمی شود.
مردم رسانه آزاد می خواهند تا زبان آنها باشند؛حتی اگر به قول خمینی تخطئه هم بکنند.
خمینی:
«نباید ماها گمان کنیم که هر چه می گوئیم و می کنیم حق اسکال نیست؛اشکال بلکه نخطئه یک موهبت الهی ست».
(درپاسخ به نامه علی خامنه ای،صحیفه نور،ج۲۰،ص۷۰).
خب با این حساب چرا مردم نگویند خدا کفن دزد اولی را بیامرزد که حداقل فقط کفن مرده ها را می دزدید؛کفن دزد دومی که هم کفن می دزدد و هم چوب تو ماتحت مرده ها می کند!
۲۹اسفند۱۳۹۷
محمد شوری(نویسنده و روزنامه نگار)
پایان مجموعه اسفند؛می رویم سراغ فروردین.
@shourimohammad
facebook.com/asize.mahkame

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)

این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر می‌کنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و می‌خواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com