دویست سالگی کارل مارکس یک رویداد مهم جهانی است. گواه چنین قضاوتی را نمیتوان در مراسم نمایشی در «تریر»، و یا در خرید و فروش انواع و اقسام اجناس رنگ آمیزی شده با نام و چهره ی مارکس جستجو کرد. حتا تایید جامعه رسمی از سهم او در سیر تحول تفکر مدرن را نمیتوان جایگزین سپهر اندیشه او کرد. ستایش مارکس و ارتقای جایگاه او تا حد یک ‘پیامبر’ یا یک نابغه، در حقیقت حامل یک عنصر نفی است که او را به زیر میکشد. شاید گام نخستین در این مسیر را یار وفادار، رفیق صمیمی، همکار و همفکر مارکس فردریک انگلس برداشت که تشبیه «سرمایه» به ‘کتاب مقدس طبقه کارگر’ را تکرار و عامیانه کرد.

ادامه مطلب در لینک زیر:

سهمی در بزرگداشت ۲۰۰ سالگی کارل مارکس

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)