کارگران ،هم سرنوشتان

امروز دوشنبه، مادر اسماعیل بخشی در اعتراض به ادامه بازداشت فرزند عزیزش که نماینده کارگران و همچنین عضو سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه است در جمع شما در کارخانه حضور داشت.

امروز جمعی از کارگران که تقریبا ۱۵۰ نفر بودند در کمال دلسوزی از خواست این مادر فداکار حمایت کردند و امید دوباره ای به همگی بخشیدند.

مادر فداکار و رنج دیده اسماعیل، بعد از پیگیری های مکرر در مقابل دادگستری!؟ و عدم در یافت جواب از طرف مسئولین!! به این نتیجه رسید که چاره کار آنجا نیست، بلکه او باید به نیروی همکاران اسماعیل پشت ببندد.

به این دلیل مادر رنج دیده اسماعیل در کارخانه حضور پیدا کرد و تعدادی از کارگران که از حضور مادر اسماعیل خبردار شدند در کمال صداقت با او همراه شدند .

کارگران ؛

ما بار ها گفته ایم که باید به نیروی خود باور داشت، همانطور که بارها اسماعیل در جمع اعتصابات از آن سخن گفته است.
ادامه بازداشت اسماعیل باید پایان بپذیرد. اسماعیل نه مجرم است و نه متهم ،اسماعیل نماینده کارگران است و برای دفاع از مطالبات کارگران، خود را به آب و آتش زده تا حق به حق دار برسد.
باید بتوانیم با اعتراض های گسترده خواستار آزادی اسماعیل بشویم.
اسماعیل هیج وقت تنها نبوده و تنها نیست، اسماعیل فریاد حق خواهی هزاران کارگر و خانواده کارگران هفت تپه و صدای میلیون ها کارگر و خانواده کارگری در ایران است .
او شعار نان کار آزادی را با شما بلند فریاد زد. او به صاحبان سرمایه گفت به این بیحقوقی ها پایان دهید. ما نان می خواهیم، ما آزادی میخواهیم که برای خواست نان، کسی ما را زندانی نکند و اعلام کرد کارمی خواهیم، یعنی اینکه کسی حق ندارد امنیت شغلی ما را به خطر بیاندازد و ما را اخراج کند.

کارگران شریف و آگاه هفت تپه؛
چشم امید مادر اسماعیل بخشی، به شماست که با اعتراض هم شرایط آزادی اسماعیل بخشی را فراهم کنیم و هم امنیت شغلی و دریافت حقوق های معوقه و دیگر مطالبات خود را در بدست آوریم.

اسماعیل بخشی، کارگر زندانی منتظر اقدام شماست . برای پایان دادن به ادامه بازداشت اسماعیل و برای اینکه هیچ کارگر معترض و حق خواهی بازداشت و زندانی نشود ،باید به نیروی خود خواستار آزادی اسماعیل بخشی شویم.

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه
۲۰آسفند ۹۷

✌️#نان_کار_آزادی_حق_مسلم_ماست_

آدرس ایمیل سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه🔻

syndica.hafttape@gmail.com

🔻 صفحه #تلگرام #سندیکای کارگران.نیشکر هفت تپه ⬇️

@syndica_7tape

با کلیک روی آدرس زیر 👇👇👇
@Sandika7tapeh
اخبار، نظرات و گزارشات خود را برای ما ارسال کنید .
اعتراض ، اعتصاب، تجمع، تشکل ، داشتن نان ، آزادی و زندگی شایسته حق مسلم ماست.

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)