پس از پایان تحصن اعتراضی معلمان در دوازدهم، سیزدهم و چهاردهم اسفند، ۱۳۹۷ ، که بیش از ۱۱۰ شهر و روستای جامعه را پوشش داد، “شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران” با صدور بیانیه ای ضمن اعلام پایان پیروزمندانه این صدای اعتراضی درجنبش معلمان ایران هشدار داد که “درصورت عدم اجرای خواسته های قانونی معلمان یا اعمال رفتارهای قهری و تهدیدآمیز نسبت به همکاران معترض ازطرف مراجع مختلف، شورای هماهنگی، کنش های بعدی را در زمان مناسب و پس از تحلیل همه ی جوانب، اعلام خواهد کرد تا معلمان ایران، پرتوان تر و گسترده تر ازپیش، اعتراض خود را فریاد بر آورند”.
اعتراض سراسری معلمان هر بار گسترده تراز پیش ، مطالبات این بخش بزرگ از طبقه مزدبگیرجامعه را به صدراخبار جنبشهای اعتراضی کشانده است. همبستگی معلمان که با پشتیبانی اقشار مختلف ازجمله خود دانش آموزان برخورداراست، توان بسیج نیروی عظیمی علیه وضع موجود را دارد و حکومت علیرغم فشارهای مختلف و نیز زندانی کردن فعالین آن ، براحتی توان مهار و سرکوب این نیروی آگاه و متشکل را ندارد. در نتیجه راهی جز برآوردن خواسته هایشان نمیتواند این موج سراسری را آرام کند.
عمده ترین مطالبات حداقلی معلمان شامل:
آزادی فعالان صنفی فرهنگی و بسته شدن همه پرونده ها ی مربوطه. ترمیم مناسب دستمزدها و ارتقای سطح معیشت. اجرای تمام و کمال نظام رتبه بندی و همسان سازی حقوق بازنشستگان فرهنگی با شاغلان و ارتقای آن به بالاتر ازحد خط فقر.
همچنین لغو قرارداد با بیمه ناکارآمد تکمیلی فعلی و جایگزینی آن با بیمه مناسب و کارآمد. توقف سیاست‌ پولی سازی مدارس وآموزش رایگان مناسب. و رفع تمام موانع قانونی برای فعالیت رسمی و آزاد تشکلهای صنفی فرهنگیان کشور میباشد.

شورای بازنشستگان ایران ضمن اعلام حمایت از خواسته های برحق معلمان شاغل و بازنشسته و حق اعتراض های مدنی برای دستیابی به این مطالبات، خواهان برآورده شدن خواسته های حداقلی معلمان ایران و آزادی بی قید و شرط معلمین زندانی میباشد.

۱۵ اسفند ۱۳۹۷

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)