سید علی خامنه ای(رهبرجمهوری اسلامی)که خیلی علاقمند و دل بسته ی این است که همه مصائب و معضلات زیانبار ۴۰سال سلطه ی ولایت فقیه،که بیشترعزل و نصب ها مستقیم و غیر مستقیم در اختیاراوست و به اشاره او-حکم حکومتی_ برای هیچکس جای ان قلت کردن نمی گذارد،طبق معمول که در هر مورد ریز و درشت دخالت کرده و نظر کارشناسی می دهد،در موزد ازدواج سفید هم اظهار فضل فرموده و در دیدار با مداحان(کارشناسان مذهبی حکومت ولایت فقیه در امور دین و مذهب!!) آنرا کار دشمن و سرمایه داری دانسته است!!
این در حالی ست که اژدواج سفید همان ازدواج موقت در عصر مدرنیته است.

در ازدواج موقت_که حکومت دینی ولایت فقیه آنرا بشدت ترویج و تبلیغ می کند_حتی با بیان زبان فارسی و زبان اشاره و توافق و بدون درج در شناسنامه و ثبت احوال،و همینطور به فتاوی برخی مراجع تقلید،لازم نبودن اذن پدر برای دختران باکره،امری مباح و حلال دانسته می شود،شما چه تفاوت فاحشی با اذواج سفید که در آن توافق هست،مشاهده می کنید که آنرا تهاجم دشمن(کلمه ی محبوب خامنه ای)می دانید؟

واضح و مبرهن است ازدواج دائم(آنهم باعشق وعلاقه و فراتراز مسائل جنسی) ایده آل هرفرد، در هر جا و هر نژاد و هر زبان و رنگ و با هر دل بستگی ایمانی و عقیدتی ست؛ اما آیا در این عصر جدید و گرفتاری های خاص آن، از یک سو و از سوی دیگرنتیجه ی ۴۰سال متکلم الوحده بودن ولایت فقیه در تریبون های رسمی و حق انحصاری ایشان و باصطلاح ذوب شدگان پاچه خوار ریاکارشان که در تسریع و ایجاد شکاف اقتصادی و فرهنگی دخیل و مقصرند،آدم های این دوره گوش شان را به اراجیف مداحان که آبروی دین رادر حکومتی که پسوند اسلامی را در همه جا یدک دارد!!برده اند،می سپارند؟!

بازنگری عمیق و بنیادی در مسائل شرعیه و دینی در جامعه ای که به هر حال مذهبی ست و در دورانی زندگی می کند که در آن با یک اشاره و سرعت نور توسط ماهواره،اینترنت و موبایل علایق پوششی و تغذیه ای و ایده های فکری رادر اختیار افکار عمومی قرار می دهد،و تغییر می دهدضروری ضروری است!
اما چون مردم ایران در نظامی زندگی می کنند که همه چیزش در اختیار قدرت ولی فقیه است و مراجع و مجتهدینش کارمندان حکومت شده اند،باب اجتهاد هم تعطیل و درش تخته شده است.

در این وانفسای اقتصادی و غریزه ی جنسی که بیشتر راه ها به آن ختم می شود،ازدواج سفید_که با توافق دو انسان عاقل و بالغ و عموما باسواد صورت می گیرد_بهترین گزینه ی دوران فعلی ست!

محمد شوری

نویسنده و روزنامه نگار

هشتم اسفند نودوهفت

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)

این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر می‌کنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و می‌خواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com