نماینده “کمیته اعتصاب کارگری” و “شورای کارگران شرکت نفت” در سال ۱۳۵۷.

فیلمی از عباس سماکار ژانویه ۲۰۱۹, با همکاری “وارش فیلم.”
تهیه کننده: بهروز خباز.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)