پیام ویدیویی از فرمانده عملیات اقندار مرزهای استرالیا که میگوید: اگر قصد سفر غیر قانونی با قایق به استرالیا دارید، متوقف خواهید شد و به کشور خود یا کشوری که از آن آمده اید بازگزدانده میشوید.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)