سازمان حقوق بشر ایران، ۲۴ بهمن ماه ۱۳۹۷: دو زندانی که با اتهام قتل عمد به قصاص نفس (اعدام) محکوم شده بودند در زندان رجایی شهر کرج اعدام شدند و شش زندانی با اخذ مهلت از شکات پرونده به سلول‌های خود بازگشتند.

بنا به اطلاع سازمان حقوق بشر ایران، صبح روز جاری، چهارشنبه ۲۴ بهمن ماه، حکم اعدام دو زندانی در زندان رجایی شهر کرج به اجرا درآمد. هویت این دو زندانی که با اتهام قتل عمد به قصاص نفس (اعدام) محکوم شده بودند بهروز بیات از بند ۶ و محمد هدایتی از بند ۲ احراز شده است.

هم زمان با این دو زندانی ۶ زندانی دیگر نیز به سلول انفرادی منتقل شده بودند که موفق شدند از شکات پرونده مهلتی برای تهیه دیه اخذ و به بندهای خود بازگردند.

این هشت زندانی روز یک‌شنبه ۲۱ بهمن ماه از بندهای مختلف زندان رجایی شهر جهت اجرای حکم به سلول انفرادی منتقل شده بودند.

اعدام این دو زندانی تا لحظه تنظیم این خبر از سوی رسانه‌های داخل ایران اعلان نشده است.

عدم درجه بندی برای قتل عمد در ایران باعث می‌شود هر نوع قتلی فارغ از شدت و ضعف و انگیزه متهم، منجر به صدور حکم اعدام شود.

انتقال چندین زندانی به سلول انفرادی جهت اجرای حکم اعدام

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)