پیامد جنگ میان خامنه ای و احمدی نژاد

روضه خون ۵ تومانی تصور می کرد که احمدی نژاد یک نوکر بی دست و پا ، و تسلیم

خواسته های او است .

غافل از آن که این پاسدار تیر خلاص زن ، مامولکی است که به گروهی از پاسداران

وابسته است ، و از آنان همواره حمایت و پشتیبانی می بیند . تا آنجا که شماری از

نمایندگان مجلس آخوندی از سوی پاسداران منصوب شده و از باند احمدی نژاد می باشند .

پاسدارانی که اقصتاد ، تکنولوژی ، کشاورزی ، جنگل ، راه ، صنایع نظامی ، واردات و صادرات ،

وسایل ارتباطی مانند سیستم اینترنت ، فاکس ، پست ، زندان ها ، دستگاهای قضایی ، و

می توان گفت که همه چیز مملکت را در دست دارند .

نقشه های زیرکانه احمدی نژاد :

از چند سال گذشته ، احمدی نژاد با دانه پاشی و رشوه دادن به روش های گوناگون ،

توانسته گروه زیادی از جوانان به ویژه کارگران را طرفدار خود سازد .

اشتباهات و کارهای ضد میهنی هم که احمدی نژاد تا کنون در این ۸ سال انجام داده بر

خرافات مردم افزوده ، و ۸ بار با هزینه بالا گروهی از بستگان و دوستان خود را با تشریفات

زیاد به نیویورک برده و مصاحبه مطبوعاتی ترتیب داده است . همگی به حساب ملای روضه خوان

تمام می شود بنابراین ، خامنه ای و آخوندهای دیگر در برابر احمدی نژاد دست بسته و

خلع سلاح می باشند ..

افشین ایرانمنش

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)